ดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานบอร์ด กฟผ. : ข่าวทะลุคน

ประธานบอร์ด กฟผ.

ดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานบอร์ด กฟผ. : ข่าวทะลุคน

ประธานบอร์ด กฟผ. – ดิสทัต โหตระกิตย์ รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้ครม.อนุมัติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ เริ่มงานตั้งแต่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป

เกิดเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2501 อายุ 61 ปี

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ผ่านหลักสูตร Public Administration, ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) และประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) ฝรั่งเศส

ลูกหม้อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปี 2549 กรรมการร่างกฎหมายประจำ

ขึ้นเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2555

ขยับขึ้น เลขาธิการกฤษฎีกา ในปี 2557-2561

มีตำแหน่งอื่นๆ อาทิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.การบินไทย, กรรมการอิสระ ประธานสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.อสมท

หลังยึดอำนาจพ.ค. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

ยื่นลาออกมีผล 18 ก.พ.

ก่อนรับตำแหน่ง ประธานบอร์ด กฟผ.

บทความก่อนหน้านี้ตีกันเละ กลางงาน ตราดรำลึก โจ๋19 กว่าจะรู้ตัวเองโดนแทงไส้ไหล ทรุดต่อหน้าเพื่อน
บทความถัดไปบทเรียน ในอดีต ประชากรไทย พลังธรรม ถึง “อนาคตใหม่”