ข่าวทะลุคน : ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ประธานศาลฎีกาคนที่ 45

ไสลเกษ วัฒนพันธุ์

ข่าวทะลุคน : ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ประธานศาลฎีกาคนที่ 45

ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ : ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (..) 15 คน แต่งตั้ง ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

มติเอกฉันท์ เลือกให้รับหน้าที่เเทน ชีพ จุลมนต์ ที่จะพ้นวาระบริหารขึ้นไปเป็น ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ขยับขึ้นมาจากรองประธานศาลฎีกา ด้วยอาวุโสลำดับที่ 1

เป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 45

อายุ 64 ปี เกิด 3 .. 2497

สำเร็จปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทยสํานัก อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เส้นทางราชการตุลาการผ่านตำแหน่งสำคัญๆ

อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต

อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

และรองประธานศาลฎีกา

เคยรับแต่งตั้งให้เป็นองค์คณะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ร่วมพิจารณาคดีทุจริตโครงการระบายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี), องค์คณะพิจารณาอุทธรณ์คดีสลายม็อบพันธมิตรฯ เป็นต้น

ตําแหน่งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ..นี้เป็นต้นไป

เป็นประมุขฝ่ายตุลาการ

บทความก่อนหน้านี้รายงานพิเศษ : กรณีคำถวายสัตย์-ปัญหาใหญ่รัฐบาล
บทความถัดไป10 จุด ระเบิดป่วนกรุงเทพฯ : ข่าวข้น คนเข้ม