มหาดไทยปรับทัพใหญ่ ‘ธนาคม’ปค.-‘ประยูร’สถ. ‘สุทธิพงษ์’พัฒนาชุมชน: ทะลุคนทะลวงข่าว

มหาดไทยปรับทัพใหญ่

มหาดไทยปรับทัพใหญ่

‘ธนาคม’ปค.-‘ประยูร’สถ.

‘สุทธิพงษ์’พัฒนาชุมชน

คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว

มหาดไทยปรับทัพใหญ่ – การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 ส.ค. 2562 มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงประจำปีของกระทรวงมหาดไทย ตามการเสนอของ มท.1 เพื่อทดแทนข้าราชการที่จะเกษียณอายุวันที่ 30 ก.ย.นี้

ตำแหน่งสำคัญระดับอธิบดี ธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)

ธนาคม ว่าที่อธิบดีกรมการปกครองคนใหม่ มาแทน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต มีความอาวุโสระนาบเดียวกับอธิบดีคนอื่น และได้ทำงานช่วยแบ่งเบาปลัดกระทรวงในตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 1 ปีแล้ว อีกทั้งชีวิตราชการก็เติบโตตามเส้นทางนักปกครองตั้งแต่ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ตามลำดับ

ส่วน สุทธิพงษ์ ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ว่ากันว่าเจ้าตัวประสงค์อยากทำงานด้านชุมชนเข้มแข็ง งานโอท็อป รวมถึงช่วยพัฒนาสังคมชุมชนและบทบาทสตรี

ขณะที่ ประยูร ว่าที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ไว้วางใจของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงให้มาดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ด้วยประสบการณ์ด้านการเลือกตั้งตั้งแต่สมัยอยู่กรมการปกครอง นอกจากนี้ยังมีความอาวุโส บวกสไตล์การทำงานประสานผู้นำท้องถิ่นได้เข้าตาทุกฝ่าย

ธนาคม จงจิระ อายุ 57 ปี เกิด 18 ธ.ค. 2504 ชาวกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา

สิงห์ดำ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 และ วปอ. รุ่นที่ 55 ปี พ.ศ.2555

เส้นทางนักปกครอง วนเวียนจังหวัดบ้านเกิด เริ่มจากปลัดอำเภอบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา ก่อนเป็นเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้ากระทรวงทำหน้าที่เลขานุการรองปลัดมหาดไทย แล้วกลับไปพระนคร ศรีอยุธยาเป็นจ่าจังหวัด

จากกรุงเก่าไปนั่งเก้าอี้หัวหน้ากิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว

ขึ้นตำแหน่งนายอำเภอที่ อ.เทพสถิต ชัยภูมิ ต่อด้วยนายอำเภอบางปะหัน นายอำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

เป็นผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมทะเบียนและบัตร กรมการปกครอง และนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ระดับ 9)

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

2 ต.ค. 56 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อีก 2 ปีต่อมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ต.ค. 2561 เข้ากระทรวงเป็นรองปลัดมหาดไทย

ล่าสุด 6 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

กรมใหญ่ที่มีปลัดจังหวัด-นายอำเภอ-ปลัดอำเภอ เป็นพลังขับเคลื่อน

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ชื่อเล่น “เก่ง” วัย 55 ปี เกิด 3 ก.พ. 2507 ชาวจ.ตราด

รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกสาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 92 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 48 หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 67 และหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 55

ชีวิตราชการเริ่มที่ปลัดอำเภอวังเหนือ ลำปาง

จากนั้นเป็นปลัดอำเภอเมืองลำปาง ปลัดอำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์ ปลัดอำเภอเมืองนครปฐม ปลัดอำเภอบางเลน นครปฐม ปลัดอำเภอโพธาราม ราชบุรี ปลัดอำเภอบ้านแพ้ว และปลัดอำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

เคยช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเลขานุการรองปลัดกระทรวง และผู้อำนวยการ ศอ.บต. พลากร สุวรรณรัฐ

เป็นหัวหน้าสำนักงาน รมว.มหาดไทย ยืนยงผ่านมท.1 ถึง 4 คน ตั้งแต่พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อารีย์ วงศ์อารยะ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

สร้างตำนานสะท้านวงการ ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ขณะอายุ 46 ปี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ก่อนเข้ากระทรวงเป็นรองปลัดมหาดไทย

ต.ค. 2560 ขึ้นชั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งใหม่งานพัฒนาชุมชน ได้ต่อ ยอดโอท็อป บริหารจัดการงานชุมชน สังคม สตรีในส่วนภูมิภาค เชื่อมประสานศรีภรรยา วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ

อายุราชการยาวนานถึงปี 2567 เส้นทางสู่ตำแหน่งสูงสุดยังสดใส

ประยูร รัตนเสนีย์ อายุ 57 ปี เกิด 1 ก.พ. 2505

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44 ปรอ.25

เป็นนายอำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน นายอำเภอไชโย และนายอำเภอสามโก้ อ่างทอง

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

ออกไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ขึ้นสู่ตำแหน่งพ่อเมืองครั้งแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เมื่อ 17 พ.ย. 2557 หลังจากรักษาการมานาน ก่อนไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา

เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ต.ค. 2561 นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมที่ดิน

อายุราชการเหลืออีก 3 ปี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมที่มีอำนาจ และงบประมาณมหาศาล ดูแลอบต.-อบจ.-เทศบาล องค์กรท้องถิ่นที่กำลังจะมีเลือกตั้งใน ไม่ช้า

บทความก่อนหน้านี้ข่าวใหญ่‘เซอร์เบีย’ ให้สัญชาติ‘ยิ่งลักษณ์’ : ข่าวข้น คนเข้ม
บทความถัดไปดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ราศีใดจะมีรายได้พิเศษ ราศีใดจะได้วัตถุมงคล : ดวงใครดวงมัน