กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดใหม่อุตสาหกรรม

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดใหม่อุตสาหกรรม

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ – ปลัดใหม่อุตสาหกรรม คอลัมน์ ข่าวทะลุคน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

มติครม.วันที่ 6 ส.ค. เห็นชอบตามที่เจ้ากระทรวง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เสนอ

ขยับขึ้นมาจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อายุ 57 ปี เกิด 9 ก.ค. 2505 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่านหลักสูตรอบรม อาทิ วพน.9 ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.55)

เคยเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม และอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2559 เป็นรองปลัดกระทรวง

1 ต.ค. 2560 เป็นอธิบดีกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม

เรื่องร้อนก่อนขึ้นตำแหน่งใหญ่ ถูกร้องว่านั่งรถของราชการและใช้เวลาราชการนัดก๊วนไปออกรอบ

ไม่เป็นอุปสรรคให้ต้องกังวลอันใด 1 ต.ค.นี้ รัฐบาลประยุทธ์ส่งฉลุยขึ้นเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! พบศพพ่อ โดนลูกชายทรพี เมากัญชา พามาทิ้งไว้ในป่า
บทความถัดไปบทบาทเป็นคุณ ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล ถวายสัตย์ปฏิญาณ