นิสิต จันทร์สมวงศ์ สิงห์ดำคุมกรมที่ดิน

ข่าวทะลุคน

นิสิต จันทร์สมวงศ์ สิงห์ดำคุมกรมที่ดิน

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

นิสิต จันทร์สมวงศ์ สิงห์ดำคุมกรมที่ดิน – คอลัมน์ ข่าวทะลุคน นิสิต จันทร์สมวงศ์ รับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ตามมติครม.ที่เห็นชอบตามเจ้ากระทรวงมหาดไทยเสนอ

ขยับมาจากเก้าอี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อายุ 57 เกิด 24 ก.ย. 2505 สิงห์ดำ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทรัฐศาสตร์ การปกครอง (เกียรตินิยมดีเยี่ยม) จุฬาฯ

ผ่านหลักสูตรปลัดอำเภอ-นายอำเภอ หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและ การเลือกตั้งระดับสูง, หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร, หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง ฯลฯ

ลูกหม้อคลองหลอด เส้นทางราชการรับตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (9 ชช) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผอ.สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผอ.สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ ที่ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเป็นผู้ว่าฯ ราชบุรี ผู้ว่าฯ ภูเก็ต และผู้ว่าฯนนทบุรี

เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2561 เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

1 ต.ค. 2562 จะเริ่มภารกิจอธิบดีกรมที่ดิน

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้แก้รธน.กับแก้ปากท้อง
บทความถัดไปเจ็บแล้วจำ! แกรี เนวิลล์ ประกาศชัดไม่มีทางกลับมารับงานคุมทีมอีก