ประหยัด พวงจำปา ป.ป.ช.ถูกป.ป.ช.ชี้มูล : คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ประหยัด พวงจำปา ป.ป.ช.ถูกป.ป.ช.ชี้มูล

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ประหยัด พวงจำปา ป.ป.ช.ถูกป.ป.ช.ชี้มูล : คอลัมน์ ข่าวทะลุคน – จัดเป็นข่าวใหญ่ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช.

โดยนอกจากส่งศาลดำเนินคดี ป.ป.ช.จะตั้งกรรมการสอบวินัยด้วย ส่วนการไต่สวนกรณีร่ำรวยผิดปกติ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ถ้อยแถลงเลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

พฤติการณ์เชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของคู่สมรส

เป็นทรัพย์สินในประเทศ 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท

ด้านเจ้าตัวลั่น ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งจะฟ้องกลับยืนยันว่าไม่ได้ทุจริต เป็นภรรยาที่หลงลืม ไม่ใช่ตน

ส่วนกรณีเพนต์เฮาส์กลางกรุงลอนดอน ราคากว่า 215 ล้านบาท บอกว่า ภรรยาถือครองกรรมสิทธิ์แทนคนอื่น

ปริญญาโทพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล

คสช.ตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ม.ค.2560 รับตำแหน่งรองเลขาธิการป.ป.ช.

2 ปีเศษในตำแหน่ง ต้นสังกัดชี้มูลมีความผิด

อ่านข่าว

 

บทความก่อนหน้านี้แจกเงินได้ผลหรือ : บทบรรณาธิการ
บทความถัดไปเปิดคำให้การ 2 ฆาตกร ค้อนทุบ-กะซวกพรุน สมภารมรณภาพคากุฏิ : สดจากสนามข่าว