พิษณุ พลธี ส.ส.หน้าใหม่-จนสุด

พิษณุ พลธี

พิษณุ พลธี ..หน้าใหม่จนสุด

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

พิษณุ พลธี – พิษณุ พลธี ..เขต 6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) เผยแพร่ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินส..

พบว่าเป็นส..ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด จากส.. 414 คนที่นำมาแสดงในครั้งนี้

มีเงินฝาก 5,064 บาท ไม่มีภาระหนี้สิน

อาศัยอยู่บ้านแม่ ที่สำคัญ ยืมรถเพื่อนใช้

ชื่อเล่นว่า เอ้ เกิดเมื่อ 25 .. 2524 อายุ 38 ปี ชาวจังหวัดปทุมธานี

บุตรของ สุธิพงศ์ พลธี อดีตนายกอบต.คลอง 5 และนางสมนึก พลธี มีพี่น้อง 2 คน

จบประถมศึกษาที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง มัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เข้าสู่ถนนการเมืองปี 2552 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอคลองหลวง

เป็นส..ติดต่อกัน 2 สมัย ในทีมของ ชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ.ปทุมธานี

เคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภา อบจ.ปทุมธานี

สวมเสื้อพรรคภูมิใจไทย ลงเลือกตั้งส..เขต 6 ปทุมธานี เมื่อ 24 มี..

ได้รับเลือกเป็นส..ครั้งแรก

เรียกเสียงฮือฮาในฐานะส.. จนที่สุด แถมยืมรถเพื่อนใช้

อ่าน –

บทความก่อนหน้านี้หมาเก้าชีวิต ถูกทารุณเทปพันปาก-ปาดคอ โชคดีมีคนช่วย
บทความถัดไปตัวตน ภาพเด่นของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในทางการเมือง