พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา ข้ามห้วยนั่งเลขาฯสมช. : คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา ข้ามห้วยนั่งเลขาฯสมช. 

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ข่าวทะลุคน – ครม.ตั้ง พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองปลัดกระทรวงกลาโหม ข้ามห้วยมารับตำแหน่ง เลขาธิการ (สมช.) คนใหม่

แทน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสมช. คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนก.ย.นี้

เป็นทหารรายที่ 3 ต่อเนื่องจาก พล.อ. ทวีป นิยมเนตร และพล.อ.วัลลภ

บิ๊กอั๋น เกิดวันที่ 25 มี.ค. 2503

ตท.19 จปร.30 ไปเรียนนายร้อย VMI-Virginia Military Institute สหรัฐอเมริกา

จบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประจำชุดที่ 70, วปอ.รุ่น 58 , หลักสูตรชั้นนายร้อย/ชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร

ลูกหม้อสำนักนโยบายและแผน กลาโหม (สนผ.) กระทรวงกลาโหม

เคยดำรงตำแหน่ง อาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองผอ.โครงการสงครามพิเศษ กรมยุทธการทหารบก

ผอ.กองการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก, ผอ.กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก ผู้ช่วยผอ.สนผ.กลาโหม, รองผอ.สนผ.กลาโหม

ขยับขึ้นเป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม แทน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ที่ข้ามห้วยไปใหญ่ในบทบาทเลขาธิการสมช. เมื่อปี 2560 ก.ย. 2561 ขึ้นเป็น รองปลัดกลาโหม

ขยับตามบิ๊กวัลลภอีกรอบ นั่งเก้าอี้ใหญ่ เลขาธิการสมช.

จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย. 2563

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้คำเตือน-ถ่ายรูปคลิปเด็กแว้น : บ.ก.ตอบจดหมาย
บทความถัดไปดวงประจำวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ราศีใดได้รับโชคลาภจากเพื่อน ราศีใดได้ลาภลอยเล็กๆ น้อยๆ