สราวุธ ทรงศิวิไล นั่งอธิบดีทางหลวง

สราวุธ ทรงศิวิไลนั่งอธิบดีทางหลวง

สราวุธ ทรงศิวิไล นั่งอธิบดีทางหลวง

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน 

สราวุธ ทรงศิวิไล นั่งอธิบดีทางหลวง : สราวุธ ทรงศิวิไล จะเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) 1 ..นี้

จากอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปลี่ยนเก้าอี้ตามมติ ครม. 3 ..

แทนที่ อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ซึ่งถูกส่งไปนั่งรองปลัดกระทรวง

เกิด 15 .. 2507 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มงานในกรมทางหลวงตั้งแต่ปี 2529 ตำแหน่งวิศวกรโยธา ฝ่ายแผนงาน กองบำรุง

เลื่อนเป็นหัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารบำรุงทาง

ผอ.ส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง (งานจดทะเบียนผู้รับเหมา), ผอ.แขวงการทางธนบุรี และผอ.แขวงการทางกรุงเทพ

ผอ.กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง และผอ.สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

เป็นรองอธิบดีกรมทางหลวง ก่อนย้ายไปอยู่ฝ่ายบำรุงทาง ก่อนเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

.. 61 เป็น ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

21 .. 62 นั่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรก ดูแลระบบขนส่งมวลชนทางราง รถไฟฟ้าและรถไฟทั้งประเทศ

แซ่ดว่าเหตุโยกย้ายคนเก่าครั้งนี้ จากปัญหางานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่ล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

รอพิสูจน์ฝีมืออธิบดีคนใหม่ ลูกหม้อ ทล.

บทความก่อนหน้านี้น้ำท่วมก็ให้เลี้ยงปลา/ยุคที่คนไม่มีทางออก
บทความถัดไปปู พงษ์สิทธิ์ เปิดตัว แบรนด์ซอสพริกตัวเอง อร่อยจนอยากเก็บไว้ให้ลึก….สุดใจ