กีรติ รัชโน อธิบดี คต.คนใหม่ : ข่าวทะลุคน

กีรติ รัชโน อธิบดี คต.คนใหม่ : ข่าวทะลุคน

กีรติ รัชโน อธิบดี คต.คนใหม่ : ข่าวทะลุคน

กีรติ รัชโน – รับภาระหน้าที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) แล้ว กีรติ รัชโน

โยกมาจากเก้าอี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

แทน อดุลย์ โชตินิสากรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ

นับเป็นลูกหม้อ คต. อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการ

เชี่ยวชาญสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ ทั้งข้าวและมันสำปะหลัง

มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องการระบายข้าว การทำตลาดข้าว การส่งออกมันสำปะหลัง

ยังมีภารกิจในคดีรับจำนำข้าวที่ค้างอยู่ในชั้นศาลด้วย

ศิษย์เซนต์คาเบรียล และสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ จากยูไนเต็ด สเตตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศ

เส้นทางราชการ ผ่านตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าข้อตกลง และผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

เป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทั่ง 2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

ถือเป็นลูกหม้อของกรมที่ถูกวางตัวให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีต่อจากนายอดุลย์

ครม.วันที่ 1 ต.ค.มีมติให้เป็นอธิบดี คต.

บทความก่อนหน้านี้คำแถลงการณ์ สั่นสะเทือน‘ยุติธรรมไทย’
บทความถัดไป‘หลุยส์-มาดามหน่อย’จัดเลี้ยงปิดกล้อง‘เพลิงเสน่หา’ ‘นุ่น-เจี๊ยบ-เคลลี่’นำทีมนักแสดงร่วมฉลองครื้นเครง : สดบันเทิง