น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ‘อธิบดีกรมอุตุฯ’คนใหม่

‘อธิบดีกรมอุตุฯ’คนใหม่

..สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุฯคนใหม่

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

อธิบดีกรมอุตุฯคนใหม่ – มติที่ประชุมครม.เมื่อ 7 .. เห็นชอบตามที่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอ

โยก นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

แทน ภูเวียง ประคำมินทร์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดดีอี

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

วัย 59 ปี

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ วปอ.รุ่นที่ 55 นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8

‘อธิบดีกรมอุตุฯ’คนใหม่

ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ และรองปลัด ดีอี

กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และรักษาการประธานบอร์ดทีโอที

นั่งประธานบอร์ดทีโอที เมื่อ 1 ..

ขยับขึ้นคุมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดูแลการพยากรณ์อากาศและรายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติ

บทความก่อนหน้านี้คุณตา 73 เคราะห์ร้าย ออกมาทิ้งขยะหน้าบ้าน กระบะพลิกคว่ำ พุ่งชนดับสลด
บทความถัดไปเส้นทาง รัฐบาล งบประมาณ คือ ทางผ่าน ไปสู่ ไม่ไว้วางใจ