ทะลุคน ทะลวงข่าว : 2ปธ.บอร์ด-1ผู้ทรงคุณวุฒิ‘จิรุตม์’รถไฟ-‘กุลิศ’กฟผ.‘กลินท์’พัฒนาวิทย์-เทคโนฯ

2ปธ.บอร์ด-1ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทะลุคน ทะลวงข่าว : 2ปธ.บอร์ด-1ผู้ทรงคุณวุฒิจิรุตม์รถไฟ-‘กุลิศกฟผ.กลินท์พัฒนาวิทย์เทคโนฯ

2ปธ.บอร์ด-1ผู้ทรงคุณวุฒิ : จัดเป็นอีกวาระแต่งตั้งสำคัญ มติครม. 1 ..2562 ตั้ง 2 ประธานบอร์ด และผู้ทรงคุณวุฒิ

เริ่มจากอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่งตั้ง จิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

แต่งตั้ง กุลิศ สมบัติศิริ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

และแต่งตั้ง กลินท์ สารสิน เป็น 1 ใน 20 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานบอร์ดการรถไฟฯ คนใหม่ จิรุตม์ วิศาลจิตร เรียกประชุมบอร์ดซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาพร้อมกันทันที

วาระเร่งด่วนคือการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ว่าการการรถไฟฯ เซ็นสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) ระยะทาง 220 .. กับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร (กลุ่ม CPH) วันที่ 25 ..นี้

วงเงินสูงถึง 224,544 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังขออนุมัติสัญญา 2.3 งานระบบของรถไฟความเร็วสูงไทยจีน วงเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท และการต่อสู้ปัญหาคดีโฮปเวลล์

อายุ 54 ปี ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหา วิทยาลัยเนชั่นแนลแห่งซาน ดิเอโก สหรัฐอเมริกา

เติบโตก้าวหน้าในกรมการขนส่งทางบก ในฐานะลูกหม้อคนหนึ่ง

นั่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แล้วเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

2560 ขึ้นเป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า ก่อนโยกเข้ากระทรวงเป็นผู้ตรวจอีกครั้ง

ปี 2562 รองปลัดกระทรวงคมนาคม

2 ..ปีเดียวกัน คัมแบ๊กสังกัดเก่า เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ล่าสุด รับภารกิจใหญ่ในฐานะประธานบอร์ดการรถไฟฯ

ฝั่งกระทรวงพลังงาน ประธานบอร์ดกฟผ. หมาดๆ กุลิศ สมบัติศิริ เปิดเผยว่า ได้ประชุมบอร์ดกฟผ.แล้วเมื่อ 16 ..ที่ผ่านมา จากที่ไม่มีประชุมบอร์ดมานาน 3 เดือน (หลังจาก ดิสทัต โหตระกิตย์ ลาออกจากตำแหน่ง)

ในฐานะประธานบอร์ดจะเร่งพิจารณาความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แบบตลาดจร (สปอต) ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำ รวมถึงแนวทางการสร้างรายได้เพิ่มให้กับกฟผ. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เบื้องต้นอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ กฟผ.จัดตั้งบริษัทลูก เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไป หรือเทรดดิ้งไฟฟ้า

ตั้งเป้าพัฒนากฟผ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

อายุ 56 ปี เกิด 5 เม..2506 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก และบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิ ฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ลูกหม้อคลัง เริ่มรับราชการกรมบัญชีกลาง

เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และที่ปรึกษา รมช.สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ก่อนนั่งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร., ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการ สคร.

..2558 เป็นอธิบดีกรมศุลกากร

1 ..2561 ข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน

เคยเป็นประธานบอร์ดการรถไฟฯ และกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานเผยถึงการโยกย้ายครั้งนี้ เหตุผลหลักมาจากข้อพิพาทเรื่องการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมของแหล่งเอราวัณที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในช่วงปี 2565 หลังจากเปิดเจรจาระหว่างผู้รับสัมปทานรายเดิม คือ บริษัท เชฟรอน และบริษัท โททาล บริษัท โมเอโกะ กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โดยกรมเชื้อเพลิงฯส่งหนังสือให้ผู้รับสัมปทานเดิมวางหลักประกันค่ารื้อถอนแท่นกว่า 250 แท่น วงเงินหลักแสนล้านบาท ส่งผลให้ผู้รับสัมปทานเดิมเตรียมฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการ จนรมว.พลังงานสั่งให้เจรจาด่วน เพื่อระงับการฟ้องร้องชั่วคราว และเข้าสู่กระบวนการเจรจาภายใน 180 วัน คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการวางเงินหลักประกันรื้อถอนภายในเดือนมี..2563

1 ใน 20 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการ อุดมศึกษาฯ คือประธานกรรมการหอการค้าไทย 2 สมัย กลินท์ สารสิน

ประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ

อายุ 58 ปี เกิด 11 .. 2504 บุตรชายคนโตของ พล...เภาท่านผู้หญิง ถวิกา สารสิน

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยลีไฮ ปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนอร์ เตอร์เดม สหรัฐอเมริกา

ทำงานเครือปูนซิเมนต์ไทย ดูแลด้าน การขาย การตลาดทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนการผลิตและการวางแผน โลจิสติกส์ และเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการบริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Director-Government Liaisons & Public Affairs

ทั้งเคยเป็นประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ปี 2560 ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทย

20 มี..2562 ผลงานโดดเด่นได้เป็นต่อสมัย 2

ล่าสุดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ตามมติ ครม. พร้อมกับประธานบอร์ดการรถไฟฯ และประธานบอร์ด กฟผ.

บทความก่อนหน้านี้ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ราศีใดบริวารอยู่ในโอวาท ราศีใดคู่ครองให้ลาภ
บทความถัดไปของดีชายแดนใต้โกปี๊วังเก่า-ข้าวเกรียบปลา