พระบรมราชโองการ ถอดเจ้าคุณพระสินีนาฏ

พระบรมราชโองการ ถอดเจ้าคุณพระสินีนาฏ

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

พระบรมราชโองการ ถอดเจ้าคุณพระสินีนาฏ – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์

ไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการสถาปนาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 ต.ค.2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ทั้งนี้ ความตอนหนึ่งว่า การกระทำของเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติ

ขาดความกตัญญู ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพาร

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน

ถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบัน

“มติชนสุดสัปดาห์” นำเสนอรายงาน

บทความก่อนหน้านี้จตุพร-อารี โผล่ร่วม ชัช เตาปูน วางศิลาฤกษ์ สร้างสถานีรถไฟ
บทความถัดไปปะทุ การเมือง เลือกตั้งซ่อม นครปฐม “บ้านใหญ่” ทวงคืน