วีระศักดิ์ เครือเทพ กมธ.คนนอกสายอนค.

วีระศักดิ์ เครือเทพกมธ.คนนอกสายอนค.

วีระศักดิ์ เครือเทพ กมธ.คนนอกสายอนค.

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

วีระศักดิ์ เครือเทพกมธ.คนนอกสายอนค. – วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีชื่อปรากฏเป็น 1 ใน 8 รายชื่อที่พรรคอนาคตใหม่เสนอ

เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563

ทำหน้าที่กมธ. ภายใต้ 4 หลักคิด ปรับลดงบดำเนินการแล้วเพิ่มงบลงทุน

เปลี่ยนงบและการตัดสินใจจากส่วนกลางไปเป็นงบที่ตัดสินใจโดยท้องถิ่น

ปรับการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์เป็นการลงทุนเพื่อคนทุกคน

และลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างสวัสดิการสำหรับทุกคน

ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์-การคลังสาธารณะ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

MPP (Local Finance) (National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan) (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

ปริญญาเอก Ph.D. Public Administration (Public Budgeting and Finance) Rutgers, The State University of New Jersey (ทุนรัฐบาลไทย)

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิชาการซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องกระจายอำนาจ

มุ่งทำหน้าที่กมธ.

ตั้งเป้าแปรญัตติ ปรับแก้ปัญหาการอุดหนุนงบ อปท. ที่มีบางหน่วยงานปั้นเลขเท็จเพื่อประเมินรายได้ของ อปท.สูงเกินจริง

เนื่องจากช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ภายใต้รัฐบาลคสช.

ไม่เคยมีใครแสดงความกล้าหาญออกมาทักท้วงเรื่องนี้

บทความก่อนหน้านี้อย่ามโนในแง่ร้ายเกินไป
บทความถัดไปปัญหา การเมือง ปัญหา ภายใน อนาคตใหม่ วิกฤต หรือ โอกาส