เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ต้นไม้ล้มทับเสียชีวิต

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ต้นไม้ล้มทับเสียชีวิต 

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ต้นไม้ล้มทับเสียชีวิต – ข่าวเศร้าในแวดวงนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุต้นไม้อายุเก่าแก่ภายในบ้านพักล้มทับ มีพิธีสวดพระอภิธรรม ที่วัดธาตุทอง ในวันที่ 2 พ.ย.

อายุ 54 ปี นักเรียนดีเด่นโรงเรียนมาแตร์เดอี

2525 ได้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากรัฐบาลแคนาดา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก Queen’s University มลรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก McGill Universit มลรัฐเคเบก ประเทศแคนาดา

เป็นรองนักวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2531

2533 ผู้ช่วยวิจัย ที่ Queen’s University

2538 ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา

2544-2550 ผอ.วิจัยด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา

2550-2551 เลขานุการรมว.คลัง

2551-ปัจจุบัน ผอ.วิจัย ด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัย เศรษฐกิจรายสาขา

เป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญการวิจัยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านนโยบายการค้าบริการและการลงทุนระหว่างประเทศ

บทความก่อนหน้านี้ความไม่เป็นธรรมราชการไทย
บทความถัดไปวิถี การเมือง ชะตา “อนาคตใหม่” หนักหนา สาหัส