มส.ตั้ง‘พระธรรมสุธี’ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พระธรรมสุธี

มส.ตั้งพระธรรมสุธี’ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

พระธรรมสุธี – คณะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้ง พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป..3) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พระธรรมสุธี เกิดวันที่ 9 ..2486 อายุ 76 ปี

อุปสมบทเมื่อ 16 มิ.. 2506 พรรษา 57

วุฒิการศึกษา น..เอก, ..3, พธ..(กิตติ์) ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี 2539 และ 2548

พระธรรมสุธี

เปรียญธรรม 3 ประโยค ปี 2507, พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่พระครูนิวิฐกิจจาภรณ์

ปี 2535 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

2539 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร

2550 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรศีลาจาร สุวิธานปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

2559 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสุธี ศรีศาสนโสภณ วิมลปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ในปี 2535, เป็นพระอุปัชฌาย์

2551 เป็นเจ้าคณะเขตบางรัก 2545 เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง 2553 เป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

2561 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ล่าสุด มส.แต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้ประท้วงฮ่องกง: มือมีดกัดหูสมาชิกสภาท้องถิ่น หลังไล่แทงคนบาดเจ็บ
บทความถัดไปชาวตรังสุดช้ำ! จำใจขายสวนยางทิ้ง เซ่นราคาตก ลั่นเจอม็อบแน่ ถ้าไม่ทำตามสัญญา