สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเอ็กซิมแบงก์

สุพันธุ์ มงคลสุธี

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเอ็กซิมแบงก์ 

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเอ็กซิมแบงก์ : ข่าวทะลุคน – ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งสุพันธุ์ มงคลสุธี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ แทนที่ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ลาออก

มีผลตั้งแต่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา

เกิดเมื่อ 25 เม.ย. 2501

วิทยาการจัดการบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต City University of Seattle, สหรัฐอเมริกา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตร บยส.รุ่นที่ 14, วตท. รุ่นที่ 3

ประธานกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัท พริซึม โซลูชั่นส์

ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ได้รับแต่งตั้งเป็น สนช.เมื่อปี 2557

นอกจากนั้นคสช.ยังแต่งตั้งเป็น กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ, กก.กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, กก.นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ล่าสุด นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ด เอ็กซิมแบงก์

มีวาระถึงวันที่ 25 ก.ย. 2563

บทความก่อนหน้านี้นโยบายลดพลาสติก
บทความถัดไปสากกะเบือทุบหน้า! ลูกสาว6ขวบตายคามือ สุดสลดแม่ป่วยจิตขาดยาฆ่าเสร็จนอนกอดศพ