เป็น-ไม่เป็นก็ต้องอยู่ อนค.ชู3นิ้ว-เดินหน้า


บทความก่อนหน้านี้กินหมูหม้อไฟไม่สุก 700 “พยาธิตัวตืด” เข้าสมอง-ปอด-ช่องอก
บทความถัดไปมาตรการ เฉียบ กับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เด็ดขาด เพียงใด