จิราพร ลิ้มปานานนท์ ไขก๊อก-ชูธงต้าน3สาร

 

จิราพร ลิ้มปานานนท์ ไขก๊อก-ชูธงต้าน3สาร

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

จิราพร ลิ้มปานานนท์ ไขก๊อก-ชูธงต้าน3สาร  – ยํ้าจุดยืน ให้ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้ม ปานานนท์ ส่งจดหมายลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ไขก๊อกหลังจากคณะกรรมการมีมติให้ยืดเวลาการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ออกไปเป็น 1 มิ.ย.2563 และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต

อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ กลไกคณะกรรมการดังกล่าว ไม่สามารถทำให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีได้

เกิด 28 มิ.ย.2491

เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาฯ

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ อดีตหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีทั้งเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์

ที่ปรึกษาหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคมภารกิจเพื่อสังคมมากมาย

อาทิ คณะกรรมการอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ 1 และอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ

ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ยืนยัน การแบน 3 สาร เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค

อีกทั้งในการประชุมล่าสุด ไม่มีการลงมติใดๆ

บทความก่อนหน้านี้ทำไมเงินหายจากบัญชีธนาคาร
บทความถัดไปจังหวะการเมืองยกระดับเข้าสู่ “สงคราม”ปม “รัฐธรรมนูญ”