ทะลุคนทะลวงข่าว : อีกดาบ‘กกต.’ สู่ ‘ศาลรธน.’จากฟันธนาธรพ้นส.ส.ถึง‘ยุบพรรค’อนาคตใหม่

15 ธ.ค. 2562 - 00:00 น.

ทะลุคนทะลวงข่าว : อีกดาบกกต.’ สู่ศาลรธน.’จากฟันธนาธรพ้นส..ถึงยุบพรรคอนาคตใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

อีกดาบกกต.’ สู่ศาลรธน.’ : ไม่ผิดไปจากข่าวรั่วออกมาเป็นระยะเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพ...ว่าด้วยพรรคการเมือง

กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จำนวน 191,200,000 บาท

ถือเป็นการกระทำอันฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพ...ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คน จะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

เป็นไปตามมาตรา 94 ...ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่บัญญัติว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศคำสั่งยุบในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคที่ถูกยุบ

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการพรรค หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคใหม่ ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่พรรคถูกยุบ

กกต.ชุดปัจจุบัน นายอิทธิพร บุญประคอง วัย 63 ปี เป็นประธาน

อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งเอกอัครราชทูต

รับตำแหน่งประธาน กกต. เมื่อ 12 ..2561

ส่วนกกต.อีก 6 คน ประกอบด้วย

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ วัย 61 ปี อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ระดับ 10 ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย วัย 67 ปี อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ปี 2558-60

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี วัย 66 ปี อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 และอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

นายปกรณ์ มหรรณพ อายุ 64 ปี อดีตรองประธานศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อายุ 61 ปี อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ วัย 61 ปี ทนายความ และอดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)

เป็นกกต.ชุดที่ผ่านการสรรหา และการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใต้คสช. เมื่อเดือนก..และต.. 2561

ประเดิมจัดเลือกตั้งใหญ่ครั้งแรก 24 มี..2562

ดำเนินการเอาผิดกับพรรคการเมืองมาแล้วหลายกรณี อาทิ ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด กรณีสถานะสมาชิกภาพส..ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปมถือหุ้นสื่อ, เสนอยุบพรรคไทยรักษาชาติ, วินิจฉัย ส..ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านถือหุ้นสื่อ ฯลฯ

ขณะที่ 9 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชุดปัจจุบัน มี 5 ตุลาการที่อยู่ในตำแหน่งถึง 11 ปีนับแต่รัฐธรรมนูญปี 2550 จนถึงฉบับปี 2560 ด้วยการต่ออายุจากคำสั่งหัวหน้า คสช. และบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 ..2551 เคยเป็นหนึ่งในตุลาการธรรมนูญ พิพากษาคดียุบพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2550

นายจรัญ ภักดีธนากุล จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 .. 2551

นายชัช ชลวร อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 .. 2551

นายบุญส่ง กุลบุปผา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 .. 2551 อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา


นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 .. 2551 เคยเป็นหนึ่งในตุลาการธรรมนูญ พิพากษาคดียุบพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2550

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 21 .. 2556 จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 .. 2558 จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

นายปัญญา อุดชาชน ดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 .. 2558 จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 .. 2557 เคยเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

เป็น 9 ตุลาการที่พิจารณาคดีร้อนแรงทางการเมือง

นับแต่สั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ เมื่อ 7 มี..2562 กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

26 มิ.. รับวินิจฉัย 32 ..จาก 41 ..ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อ แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

19 .. มีมติ 5 ต่อ 4 เสียง รับคำร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตร แสงกนกกุล ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

4 .. รับวินิจฉัย 32 ..จาก 33 ..ฝ่ายค้านถือหุ้นสื่อ แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

11 .. มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตีความถวายสัตย์ขัดรัฐธรรมนูญ ระบุเป็นเรื่องความสัมพันธ์ฝ่ายบริหารกับสถาบันไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

18 .. มีมติเอกฉันท์ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกฯ เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าคสช. ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

20 .. มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ให้นายธนาธร สิ้นสมาชิกภาพส.. กรณีถือหุ้นวีลัค มีเดีย

คณะเดิมนี้จะตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ในอีกไม่นาน

พรรคอนาคตใหม่ ภายใต้การนำของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

หากสุดท้ายแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค ส..ระบบบัญชีรายชื่อ 50 คนและส..เขต 30 คน สามารถย้ายไปอยู่สังกัดใหม่ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ให้ส..พรรคที่ถูกยุบต้องหาสังกัดใหม่ภายใน 60 วัน

แต่ในส..บัญชีรายชื่อ 50 คนนี้ มี 12 จาก 15 คนเป็นกรรมการบริหารพรรค

โดย 15 กรรมการบริหารพรรค แบ่งเป็น ส.. 12 คน แต่นาย ธนาธร ที่พ้นสภาพส.. ก็เหลือ ส.. 11 คน ประกอบด้วย

1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล 2...กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 3.นายชำนาญ จันทร์เรือง 4...พรรณิการ์ วานิช 5.นายไกลก้อง ไวทยการ

6.นายนิรามาน สุไลมาน 7.นายสุรชัย ศรีสารคาม 8.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ 9...จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ 10...เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ 11.พล..พงศกร รอดชมภู

ส่วนกรรมการบริหารอีก 3 คนที่ไม่ได้เป็นส..คือ 12.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 13.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิก และ 14.นายสุนทร บุญยอด กรรมการสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน

ฉะนั้น หากถูกยุบพรรค ทั้ง 15 คนจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตามไปด้วย

พร้อมกับปิดฉาก พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พรรคการเมืองที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มี.. 2561 ก่อนหน้าเลือกตั้งทั่วไปประมาณ 1 ปี แต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.. 2562 พรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากถึง 6,330,617 คะแนน ได้ส..เข้าสภา 81 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทะลุคนทะลวงข่าว : อีกดาบ‘กกต.’ สู่ ‘ศาลรธน.’จากฟันธนาธรพ้นส.ส.ถึง‘ยุบพรรค’อนาคตใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง