พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานบอร์ดการท่าเรือฯ

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานบอร์ดการท่าเรือฯ

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานบอร์ดการท่าเรือฯ

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานบอร์ดการท่าเรือฯ – พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รองผบ.ทร. ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอครม. อนุมัติ พร้อมกรรมการ รวม 9 คน

มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.

พล.ร.อ.โสภณ หรือ บิ๊กนวล เกิดเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2501

เตรียมทหาร รุ่นที่ 18 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75 ร่วมรุ่น พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. และ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ

เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53 วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง รุ่นที่ 35

วปอ.รุ่นที่ 55 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20

ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพเรือ อาทิ ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

ผอ.กองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ, รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ, เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ, รองเสนาธิการทหารเรือ

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือและประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

ต.ค.2561 ขึ้นเป็น รองผบ.ทร.

จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย. 2563

บทความก่อนหน้านี้ใช้กระท่อมเป็นสมุนไพร
บทความถัดไปอิหร่านโวไม่โดดเดี่ยว ผนึกจีน-รัสเซีย ซ้อมรบถึงอ่าวโอมาน โชว์สหรัฐ