Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 28 ก.ย. 2563

เปิดญัตติ-ไม่ไว้วางใจ นายกฯกับ 5 รัฐมนตรี ศึกซักฟอกในรอบ 7 ปี : ทะลุคน ทะลวงข่าว

9 ก.พ. 2563 - 00:00 น.

เปิดญัตติ-ไม่ไว้วางใจ นายกฯกับ 5 รัฐมนตรี ศึกซักฟอกในรอบ 7 ปี : ทะลุคน ทะลวงข่าว

เปิดญัตติ-ไม่ไว้วางใจ นายกฯกับ 5 รัฐมนตรี ศึกซักฟอกในรอบ 7 ปี - กําหนดแล้ว การอภิปรายเพื่อขอมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี รองนายกฯ และรัฐมนตรี รวม 6 คน จะเริ่มขึ้นช่วงบ่ายวันที่ 24 ก.พ.นี้

ผู้ที่จะถูกอภิปรายไล่เรียง มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ

ข้อกล่าวหารายตัว เริ่มจากพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

ละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างขวาง เป็นผู้นำประเทศที่กร่างเถื่อน มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่าง ชอบก่นด่าเมื่อถูกซักถาม ปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมือง ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง บริวารและพวกพ้องเข้าข้างคนชั่วที่เป็นพวกโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ

บริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถ ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ขาดคุณธรรม จริยธรรม แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม เรียกได้ว่าเป็นยุคยุติธรรมหมดตรง และแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลว ไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง ใช้งบประมาณแผ่นดินสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองและพรรค ทั้งหลอกลวงประชาชนไม่ทำตามนโยบายที่พรรค การเมืองที่สนับสนุนตนหาเสียงไว้

หากปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนประเทศถึงแก่ความล่มจมได้

‘บิ๊กตู่’ อายุย่าง 66 เกิด 21 มี.ค.2497 ตท.12 จปร.23

นั่งเก้าอี้นายกฯติดต่อกันเข้าปีที่ 6 เผชิญทั้งกิจกรรมวิ่งไล่ลุง และแฮชแท็ก #รัฐบาลเฮงซวย ก่อนเจอซักฟอกหลายข้อหาฉกรรจ์

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ข้อกล่าวหา ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง

ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ

จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

‘บิ๊กป้อม’ อายุ 74 เกิด 11 ส.ค.2488 ตท.6 จปร.17

ช่วยงานน้องในฐานะรองหัวหน้าคณะยึดอำนาจ เป็นรองฯ ที่มีบทบาทสูงโด่ง ก่อนแผ่วปลายมาเป็นแค่พี่ใหญ่สายเอ็นฯ ภารกิจเดินสายเปิดอีเวนต์

รองนายกฯ วิษณุ ข้อกล่าวหา มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายด้านการเงินแก่รัฐจำนวนมาก

บังคับใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกต้องจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของอภินิหาร

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

อายุ 68 เกิด 15 ก.ย.2494 ฉายาเนติบริกร คู่บุญคณะรัฐประหาร, บิดาแห่งการยกเว้น คู่บุญพรรคพลังประชารัฐ

และล่าสุด ศรีธนญชัยรอดช่อง อาศัยความเป็นกูรูกฎหมายหาช่องช่วยรัฐบาลรอดปากเหวมาได้เรื่อยๆ

มท.1 พล.อ.อนุพงษ์ ข้อกล่าวหา บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ

ขาดคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อฉล ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองบริวารและพวกพ้อง กลั่นแกล้งข้าราชการประจำ ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ประจำของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง

ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกว้างขวาง จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ละเว้นไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

‘บิ๊กป๊อก’ อายุย่าง 71 เกิด 10 ต.ค.2492 ตท.10 จปร.21

ร่วมรัฐประหาร 2549 ก่อนได้เป็น ผบ.ทบ. และหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สลายเสื้อแดง 2553

รมว.ต่างประเทศ ดอน ข้อกล่าวหา บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ขาดคุณธรรมและจริยธรม มีพฤติการณ์ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ประจำของข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยมิใช่อำนาจหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามครรลองที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามชาติ ส่อว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นำพาชาติเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

อายุ 70 เกิด 25 ม.ค.2493 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส และปริญญาโทสาขาเดียวกัน มหาวิทยาลัยทัฟต์ส

อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ ได้รับการชักชวนมาเป็นรัฐมนตรียุค คสช.

ปิดท้าย รมช.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส ข้อกล่าวหาระบุ บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ

ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

ผู้เปรียบตัวเองเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพรรครัฐบาล โดยมีพรรคเล็กรายล้อมเป็นลิงไม่อิ่มกล้วย

อายุ 54 เกิด 18 ส.ค.2508 อดีตทหารต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียคดียาเสพติด ข้อครหาเรื่องวุฒิการศึกษาจากสหรัฐ อเมริกา ได้เป็น รมช.รัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์

การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯกับ 5 รัฐมนตรีครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่สภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นญัตติซักฟอกรัฐบาล หลังจากครั้งล่าสุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกอภิปราย เมื่อปี 2556

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดญัตติ-ไม่ไว้วางใจ นายกฯกับ 5 รัฐมนตรี ศึกซักฟอกในรอบ 7 ปี : ทะลุคน ทะลวงข่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง