คอลัมน์ ข่าวทะลุคน : เด้งเข้ากรุสำนักนายกฯ ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ถูกโยกมานั่งเก้าอี้ ผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตามมติครม.วันที่ 23 พ.ค.

ขณะที่เจ้าตัวอยู่ระหว่างการไปประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญา กรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

กลับถึงประเทศไทยวันที่ 27 พ.ค.นี้

อ้างเหตุผลให้มาช่วยงานรัฐบาล 3 เรื่อง คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปตำรวจและการปฏิรูปกฎหมาย

เกิด 15 ธ.ค.2502

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย

เส้นทางราชการ เริ่มจากเป็นนิติกรสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2525

ก่อนเปลี่ยนสายงาน เป็นอัยการกองคดีแพ่ง อัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และอัยการสถาบันกฎหมายอาญา

โอนย้ายจากสำนักงานอัยการสูงสุด มากระทรวงยุติธรรม

ผ่านตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมคุมประพฤติ

เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2 รอบ

ผู้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม นำสู่การปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมไทย

อาจารย์พิเศษด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมในหลายสถาบันการศึกษา

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 ขยับเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม

ล่าสุด ย้ายมาอยู่สปน. อ้างว่าให้ไปคุมงานด้านปฏิรูปกฎหมาย

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม : “นายกตู่” เศรษฐกิจดี เพราะจีดีพีมันขยับ แต่ที่จนไม่ขยับคือ จีดีพีรากหญ้า คือ จนแดกไม่พอ ช่วยด้วย
บทความถัดไปคอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ : ไทยจะไปทางไหน?