2ล้นเกล้าเสด็จบำเพ็ญกุศล-ถวายร.9

14 ต.ค. 2564 - 08:16 น.

ทั่วปท.จัดรำลึก
สืบราชปณิธาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าคุณ พระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ประชาชนทั่วประเทศ จัดพิธีวางพวงมาลา ร่วมน้อมรำลึกพระมหา กรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาล ที่ 9 กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีที่วัดราชบพิธฯ พร้อมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจำนวน 10 ล้านบาท ด้าน ‘ประยุทธ์’ พร้อมครม. ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายด้วย ขอคนไทยร่วมทำความดี ย้ำรัฐบาลน้อมนำแนวทางพัฒนาประเทศมาต่อยอด ‘วิษณุ’ เผยต่างชาติเทิดทูนพระเกียรติคุณกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในหัวใจคนไทย ‘กองทัพไทย’ ร่วมจัดกิจกรรม น้อมรำลึกวันคล้าย วันสวรรคต

มท.วางพวงมาลาวันคล้ายสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่วัดราชบพิธสถิต มหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” จัดโดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธี วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดมท. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธี

พล.อ.อนุพงษ์จุดเครื่องทองน้อยถวาย ราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, นางวันดี วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในนามสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

‘อนุพงษ์’กล่าวน้อมรำลึกร.9

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ 4,741 โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางให้อาณาประชา ราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ ด้วยดวงจิต ที่บริสุทธิ์ของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ล้วน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทาง พระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

ตร.น้อมรำลึก – พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.นำข้าราชการตำรวจ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่สตช.

สมทบทุนเล่าเรียนหลวงสงฆ์ไทย

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพแด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และรับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่ กล่าวคำถวาย ผ้าป่า

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นายสุทธิพงษ์ เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

โดยมท. ร่วมสมทบทุนในพิธีทอดผ้าป่า 10,000,000 บาท นอกจากนี้ในทุกจังหวัด ท่านเจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด จะร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระหว่างวันที่ 13 ต.ค.-13 พ.ย. นี้ โดยทุกจังหวัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวพระราชทานผ้าไตรเพื่อใช้ในการตั้งองค์ผ้าป่าด้วย

รัฐสภาร่วมพิธี-ทำความดีเก็บผักตบ

ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภาฝั่งสภา ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน ในพิธี พร้อมนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1 นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่ 2 ข้าราชการ และบุคลากรในวงงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมวาง พวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ประธานวุฒิสภา นำคณะจิตอาสาของวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานเขตดุสิต กรมเจ้าท่า และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ กำจัดผักตบชวา เก็บขยะตกค้างริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำหน้าสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา

รำลึก‘ร.9’ – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานศิระกรานพระภูบาล นวมินทร์ ปีที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 ต.ค.

นายกฯย้ำทำดีน้อมนำพัฒนาปท.

ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และภริยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึง พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมรูปปั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และภัตตาหาร พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา กรวดน้ำแล้วกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา เสร็จแล้ว ถวายความเคารพหน้าพระบรมรูปปั้นในหลวง รัชกาลที่ 9 เสร็จพิธี


พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้เป็นการมาทำบุญ ครบรอบ 5 ปี ซึ่งถือว่าเร็ว แต่ความรู้สึก ยังตราตรึงอยู่ ซาบซึ้งอยู่ ในหัวใจของคนไทยทุกคน นายกรัฐมนตรี ครม. และประชาชนชาวไทยทุกคน พร้อมถวาย ทำทุกอย่าง เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งหลายๆ อย่างได้ริเริ่มไปแล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็ศึกษาต่อยอด สิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุด ซึ่งรัฐบาลก็น้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินการ ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน ให้ร่วมกันแสดง ความจงรัก ภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยและคนทั้งชาติ จึงขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ทำจิตใจให้ดี ร่างกายก็จะดีตาม วาจาต่างๆ ก็จะดีตามไปด้วย โดยในบทสวดการประกอบพิธี มีคำแปลให้อยู่แล้ว จึงอยากให้ศึกษาดูจะได้ รู้ว่าทบสวดเหล่านั้นต้องการสื่อเพื่ออะไร นั่นคือ ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เป็นพหุสังคมวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ก็ต้องมีการเรียนรู้

‘วิษณุ’น้อมรำลึก 13 ตุลา

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ว่า วิดีโอเทปเก่าที่ได้ออกอากาศเมื่อปี 59 ซึ่งเป็นเวลาหลังการสวรรคตใหม่ๆ ผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประจำสหประชาชาติ ชื่อนางซาแมนธา พาวเวอร์ ทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ได้ลุกขึ้น ยืนพูดในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ท่ามกลางสมาชิกผู้แทนประเทศต่างๆ เกือบ 200 ประเทศ เป็นข้อความภาษาอังกฤษ มีบรรยายตัววิ่งเป็นภาษาไทย น่าประทับใจมาก และ ตนยังไม่เคยเห็นชาวต่างชาติคนไหน ที่พูดถึงพระเกียรติคุณได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ได้ยาวเลยแต่พูดถึงเรื่องพระราชกรณียกิจ แก้มลิง ถึงการที่ไม่ประทับอยู่ในพระราชวัง แต่เสด็จฯ ออกไปเยี่ยมราษฎร พูดถึงเรื่องครอบครัว พูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ เยือนอเมริกา ตามคำเชิญของประธานาธิบดี ดไวต์ เดวิด ไอก์ ไอเซนฮาวร์ และได้เข้าไปกล่าว ในที่ประชุมคองเกรส หรือที่ประชุมรัฐสภาร่วมกัน ซึ่งรับสั่งว่าคนไทยถือเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องความผูกพันทั้งหมด มีความน่าประทับใจมาก และนางซาแมนธา ถึงได้กล่าวยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งอเมริกาเองยิ่งต้องยกย่องว่า ทรงยิ่งใหญ่ เพราะว่ามีพระบรมราชสมภพ ที่อเมริกา ขณะเดียวกันก็ทรงเข้าพระทัยในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาเป็นอย่างดี

ศาล-อัยการ-ตร.วางพวงมาลา

ที่บริเวณโถงกลางชั้น 2 อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา สนามหลวง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีคณะ ผู้บริหารศาลยุติธรรมเข้าร่วมในพิธี ในการนี้ประธานศาลฎีกาได้วางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

บก.เหล่าทัพจัดพิธีร่วมรำลึก

ที่กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขณะที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. นำคณะ ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 18 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร โดยมีนางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา เข้าร่วมพิธี จากนั้นมีพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา

ด้านกองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ. นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดดอนเมือง กรุงเทพฯ และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

จิตอาสา – ชาวหัวหินพร้อมใจร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.

ทั่วไทยร่วมรำลึกคล้ายวันสวรรคต

ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผวจ.พะเยา รักษาราชการแทนผวจ. เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ขณะที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำพสกนิกรชาวขอนแก่นร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่จ.อุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อุบลราชธานี นำจิตอาสาพระราชทานลอกลำน้ำสาธารณะกุดปลาขาว เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งมีผักตบชวาถูกน้ำพัดไหลมารวมกันจำนวนมาก ทำให้กีดขวางการไหลของน้ำลงสู่แม่น้ำมูน และเกิดน้ำเสียไหลท่วมชุมชน การขุดลอกลำน้ำยังช่วยบริหารจัดการให้สามารถนำน้ำจากลำน้ำขึ้นมาใช้ผลิตประปา และน้ำใช้สอยอื่นๆ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ตามชุมชนรอบลำน้ำในฤดูแล้ง ถวายเป็น พระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมกองทุน สวัสดิการเพื่อสตรีฯ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุน เล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต นอกจากนี้วังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้นำช้างแต่งชุดคชาภรณ์สีเหลือง 9 เชือก เข้าร่วมพิธีด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 2ล้นเกล้าเสด็จบำเพ็ญกุศล-ถวายร.9
ข่าวที่เกี่ยวข้อง