สกลฯนำร่องรพ.-คลินิกใช้ตำรับยากัญชา – สกลนคร – ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เผยว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นบทบาทในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การให้บริการวิชาการ และยังเป็นกำลังหลักในการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระบบการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ต.พังโคน อ.พังโคน ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของดินและสภาพอากาศที่ เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาและปลูกต้นกัญชาที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่หนุนเสริมเรื่องการเพาะและควบคุมการปลูกกัญชาระบบออร์แกนิกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นำไปประกอบปรุงเป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและหมอพื้นบ้านมาบูรณาการร่วมกับการวิจัยและเทคโนโลยี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในอนาคตจะมีการจัดโครงการกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างระบบกัญชาครบวงจรมีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยและก้าวไปเข้าสู่การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ผ่านการวิจัยและรับรองผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์ นำร่อง ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ซึ่งให้บริการด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมทั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ “บ้านคุณสุข” ซึ่งให้บริการการรักษาด้วยตำรับยากัญชา

ในส่วนการต่อยอดโมเดลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น สร้างเครือข่ายกับชุมชนหมู่บ้านราชมงคลและบ้านนาเชือก โดยหมู่บ้านราชมงคล เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเต็มรูปแบบ นำเสนอวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน ส่วนบ้านนาเชือกผูกพันกับควายมายาวนาน หลายครัวเรือนยังคงอนุรักษ์การเลี้ยงควาย พร้อมรวมกลุ่มกับชาวบ้านอนุรักษ์ควายและกลุ่มผลิตภัณฑ์การย้อมผ้าจากมูลควาย มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน