ท่องเที่ยวปิดกิจการ35%ททท.เผยผลสำรวจผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว พบ ผู้ประกอบการเกือบ 35% ปิดกิจการ วอนรัฐบาลออกมาตรการช่วย เร่งลดต้นทุนค่าน้ำไฟ แรงงาน พักหนี้ เตรียมชงบอร์ด-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาอนุมัติ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.สำรวจแนวทางการช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องการจากภาครัฐระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 2564 ทางออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว จาก ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 1,884 ราย แบ่งเป็นสถานที่พัก 44.37% บริษัทรถเช่า บริการรถสาธารณะ 6.95% บริษัทนำเที่ยว 23.78% ร้านอาหารเครื่องดื่ม 10.40% พบว่า โดยธุรกิจส่วนใหญ่ยังเปิดให้บริการ 65.34% และที่เหลือ 34.66% ปิดให้บริการ

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐออกมาตรการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน เพื่อรักษาการจ้างงานมากที่สุด เพราะเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน กับการประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้

มาตรการที่ต้องการจากภาครัฐคือ การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย, พักชำระหนี้, ปรับลดอัตราดอกเบี้ย, พักการชำระเงินต้น, มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยส่วนใหญ่ต้องการวงเงินกู้อยู่ที่ 1-5 ล้านบาท แบบไม่มีการค้ำประกัน

สำหรับแนวทางช่วยเหลือเร่งด่วนคือการขอพักชำระหนี้ ส่วนใหญ่ 63.64% ของผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลพักชำระหนี้ 19-24 เดือน, ประมาณ 24.39% ของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม อยาก ให้รัฐบาลช่วยพักชำระหนี้ประมาณ 7-12 เดือน, ประมาณ 8.57% ของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม อยากให้รัฐบาลช่วยพักชำระหนี้ประมาณ 1-6 เดือน, ประมาณ 3.4% ของผู้ประกอบการที่ ตอบแบบสอบถาม อยากให้รัฐบาลช่วยพักชำระหนี้ประมาณ 13-18 เดือน

ส่วนมาตรการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งพักการชำระเงินต้น ส่วนใหญ่ 36.92% ของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ต้องการชำระดอกเบี้ยประมาณ 1-1.99%, 24.04% ของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ต้องการชำระดอกเบี้ยประมาณ 0-0.5%, 21.18% ของ ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ต้องการชำระดอกเบี้ยประมาณ 2-2.99% , 8.17% ของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ต้องการชำระดอกเบี้ยประมาณ 5%

ขนาดธุรกิจส่วนใหญ่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท สัดส่วน 36.36% ขนาดตั้งแต่ 5 ล้านบาทถึงไม่เกิน 200 ล้านบาทสัดส่วน 51.96% และขนาดตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป สัดส่วน 11.68% พื้นที่ตั้งธุรกิจอยู่ภาคใต้ 40.29% ภาคเหนือ 19.48% กรุงเทพฯและปริมณฑล, 15.50% ภาคกลาง 3.02% ภาคตะวันออก 8.28% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.48% ภาคตะวันตก 6.95% ซึ่งความต้องการทั้งหมด ททท.ยังเตรียมนำไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว และจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการ ททท. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน