การเมือง - กกต.แจงเทศบาลหาเสียงออนไลน์

15 ก.พ. 2564 - 08:49 น.

กกต.แจงเทศบาลหาเสียงออนไลน์ – เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่แนวทางการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลด้วยวิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการหาเสียงด้วย เว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย ยูทูบ แอพพลิเคชั่น อีเมล์ อีเอ็มเอส หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ ก่อนดำเนินการหาเสียง ทั้งนี้ การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง กกต.มีอำนาจสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลและให้เลขาธิการ กกต.แจ้งคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ส่วนกรณีที่ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด รับรายงานหรือพบเห็นการหาเสียงไม่ถูกต้อง ให้รายงานเลขาธิการ กกต. ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดให้เลขาธิการ กกต.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากมีค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครนั้นรับผิดชอบ


ส่วนการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร เป็นอำนาจของผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะกำหนดค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย ขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง และดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับสำนักงาน กกต.ได้ออกประกาศสำนักงาน กกต.เกี่ยวกับวิธีการในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 เพื่อเป็นแนวทางกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเมือง - กกต.แจงเทศบาลหาเสียงออนไลน์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง