เศรษฐกิจ - สภาอุตฯบี้รัฐบาลเร่งแผนใช้รถอวีเร็วขึ้น ชงรื้อโครงสร้างภาษีสรรพสามิต-ผุดสถานีชาร์จไฟฟ้า

30 เม.ย. 2564 - 08:57 น.

สภาอุตฯบี้รัฐบาลเร่งแผนใช้รถอวีเร็วขึ้นส.อ.ท. เปิดเผยผลสำรวจแผนส่งเสริมใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดแผนให้บรรลุเป้าหมายก่อนปี 2568 พร้อมเสนอรัฐปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และค่าชาร์จไฟฟ้า ส่งเสริมคนใช้รถ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 5 ในเดือนเม.ย.2564 ภายใต้หัวข้อ “ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ” พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ (ZEV หรือ Zero Emission Vehicle)

จากการสำรวจผู้บริหารจำนวน 200 ท่าน พบว่าส่วนใหญ่ 47% ต้องการให้ภาครัฐเริ่มดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้เร็วขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนดในปี 2568 รองลงมา 31.5% เห็นด้วยตามกรอบเวลาตามแผนฯ เริ่มใช้ปี 2568 และ 11% เสนอให้เลื่อนการใช้ออกไป 5 ปี และ 10.5% เสนอให้เลื่อนออกไป 10 ปี

ปัจจัยที่จะเร่งให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่ 78.5% ให้ความสำคัญเรื่องราคารถยนต์ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รองลงมา 75% เรื่องการเพิ่มสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ 56% เรื่องระยะทางในการใช้งานที่เหมาะสมของรถยนต์ไฟฟ้า


หากมองถึงมาตรการของภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุน 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่ 76.5% ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รองลงมา 59.5% เป็นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าให้จูงใจผู้ใช้งาน และ 55.5% การปรับปรุงภาษีรถยนต์ประจำปีเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ส่วนการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ เพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 3 อันดับแรก พบว่าผู้บริหาร ส.อ.ท. 85% ต้องการส่งเสริมการลงทุนตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุม รองลงมา 65.5% บริหารจัดการซากรถยนต์และแบตเตอรี่ และ 54.5% การเตรียมการจัดหาไฟฟ้าและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้เพียงพอในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังสำรวจถึงกรณีที่ภาครัฐเร่งรัดการใช้จะต้องคำนึงถึงผลกระทบ 3 อันดับแรก 65.5% ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มีการผลิตแบตเตอรี่คุณภาพดีและราคาถูก รองลงมา 62.5% ให้เตรียมปรับปรุงโครงสร้างภาษีและพิกัดศุลกากร เพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศแข่งขันได้ และ 61.5% ช่วยเหลือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป ปรับตัวไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 88.5% รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง 49.0% และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 46.5%

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เศรษฐกิจ - สภาอุตฯบี้รัฐบาลเร่งแผนใช้รถอวีเร็วขึ้น ชงรื้อโครงสร้างภาษีสรรพสามิต-ผุดสถานีชาร์จไฟฟ้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง