บทบรรณาธิการ - ด้วยมือของประชาชน

18 ก.ย. 2564 - 00:04 น.

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ด้วยมือของประชาชน

มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11-15 ตุลาคม 2564

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่าประเทศไทยมีองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,300 แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รวมถึงการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

สําหรับรูปแบบการปกครอง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่กำหนดขึ้น


เป็นการปกครองที่จำลองระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านและตำบล ที่ต้องการให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความใกล้ชิดกับประชาชน และตอบสนองและปัญหาในระดับย่อยความต้องการในแต่ละพื้นที่

แม้ที่ผ่านมาในบางแห่งจะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ถ้าหากได้รับการสนับสนุน และมีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นรากฐานอย่างดีของระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ

แต่น่าเสียดายที่ชะงักลงเพราะถูกหยุดยั้งจากคณะรัฐประหารนานถึง 8 ปี

การเลือกตั้งระดับตำบลและหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นคุณแก่ประชาชน ที่จะได้เลือกตัวแทนและผู้บริหารด้วยตัวเองที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับความเป็นอยู่

การเมืองสนามเล็กคือฐานรากของการเมืองสนามใหญ่ ทั้งในระดับจังหวัด และเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันไปจนถึงการเมืองระดับชาติอย่างไม่ต้องสงสัย ข้อดีคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกเอง

ถ้าทำงานไม่ตอบสนอง ไม่เป็นไปตามนโยบายที่สัญญาประชาคมไว้ สมัยเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เป็นวิจารณญาณของชาวบ้านจะร่วมกันตัดสินใจว่าจะให้ไปต่อหรือพอแค่นี้

การเมืองที่อยู่ในมือประชาชนจึงมีความหมายและมีความสำคัญอย่างมาก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บทบรรณาธิการ - ด้วยมือของประชาชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง