Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิ.ย. 2563

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สุเนตร ชุตินธรานนท์

26 พ.ย. 2562 - 00:45 น.

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สุเนตร ชุตินธรานนท์

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสุเนตร ชุตินธรานนท์ : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ เป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรัชญา ปี 2563

นักวิชาการเชี่ยวชำนาญประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า

บุกเบิกการศึกษาด้วยการใช้หลักฐานทั้งของทางฝ่ายไทยและพงศาวดารพม่าฉบับต่างๆ

อาทิ สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2, บุเรงนองกะยอดินนรธา, พระสุพรรณกัลยา, พม่ารบไทย และพม่าอ่านไทย (บรรณาธิการ) เป็นต้น

สําเร็จศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติ ศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ทั้งเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

นอกจากเขียนหนังสือมากมาย และงานวิจัย ยังร่วมเขียนบทภาพยนตร์ สุริโยไท ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1-6 รวมถึงเป็นวิทยากรให้ความรู้

ครบสมบูรณ์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับ

ได้รับยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สุเนตร ชุตินธรานนท์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง