Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

ใครเป็นใคร10ฝ่ายค้าน ร่วมเติมเสียงรัฐบาล กู้ชีวิตสภาล่ม-ล้มกมธ.ม.44

8 ธ.ค. 2562 - 00:45 น.

ใครเป็นใคร10ฝ่ายค้าน ร่วมเติมเสียงรัฐบาล กู้ชีวิตสภาล่ม-ล้มกมธ.ม.44 : คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว

ใครเป็นใคร10ฝ่ายค้าน ร่วมเติมเสียงรัฐบาล กู้ชีวิตสภาล่ม-ล้มกมธ.ม.44 : ทะลุคนทะลวงข่าว - ที่สุด เรือเหล็กรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะอยู่ในสภาพปริ่มน้ำถึงขั้นต้องจัดมีตติ้งกู้ภัย และอุดรอยรั่วเพราะสนิมด้วยปัจจัยบางประการ ก็สามารถล้มญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการ กระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ได้สำเร็จ

ด้วยอิทธิฤทธิ์ของส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ ไม่สนมติฝ่ายค้าน

นอกจากไม่วอล์กเอาต์ตามที่ตกลงกันไว้ ยังแสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุม ทำให้สภาดำเนินการนับคะแนนใหม่ในญัตติดังกล่าว หลังจากล่มไม่เป็นท่ามาแล้ว 2 ครั้ง นำมาสู่การล้มตั้งกมธ.ได้ในที่สุด

จากองค์ประชุมทั้งหมด 261 เสียง เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภา คือ 249 เสียง ผลการนับคะแนนปรากฏว่าที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.ดังกล่าว ด้วยคะแนน 244 ต่อ 5 งดออกเสียง 6 โดยที่ ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ร่วมโหวตญัตติดังกล่าว

องค์ประชุม เมื่อตรวจสอบเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่ 254 เสียง พบเสียงแสดงตนเพิ่มเป็น 261 เสียง เป็นเสียงของส.ส.ฝ่ายค้าน

ชื่อเรียงรายสู่สายตาประชาชน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 3 คน ได้แก่ ขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี, พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม., พรรคอนาคตใหม่ 2 คน ได้แก่ จารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน ได้แก่ ภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, มารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, สุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และพรรคประชาชาติ 1 คน อนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

ขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ให้เหตุผลว่า ลงชื่อมาประชุมโดยรับบัตรแสดงตนเสียบไว้ ซึ่งก็เสียบไว้ทุกวัน ไม่เคยเอาคืน

เมื่อถามหลายคนมองว่าฟังไม่ขึ้น ตอบว่า ก็เรื่องของคุณ ตนไม่เคยจงใจเป็นงูเห่า ถ้าจะทำก็จะประกาศไปเลย

เคยเป็นครู อายุ 68 เกิด 9 เม.ย. 2494 จบการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บอกไว้ ไม่วอรี่วิตกอะไรเลย

อีก 2 เพื่อไทย

อดีตนักร้อง พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี

อายุ 55 เกิด 7 มิ.ย. 2507 ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เส้นทางการเมืองเริ่มจาก ส.จ.ปทุมธานี ก่อนเป็น ส.ส.ปทุมธานี เขต 2 พรรคพลังประชาชน กระทั่งสังกัดพรรคเพื่อไทย การเลือกตั้ง 2562 ได้รับเลือกเป็นสมัยที่ 3

พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.

อายุ 44 เกิด 5 มิ.ย. 2518 ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก

อดีตสมาชิกสภากทม. เขตคันนายาว ไต่ระดับขึ้นเป็นผู้แทนกทม. เลือกตั้งครั้งล่าสุด เข้าสภาเป็นสมัยที่ 2

กลางปีที่ผ่านมา พร้อมภรรยา เจอคดีที่ป.ป.ช.ยื่นฟ้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ

มาถึงพรรคอนาคตใหม่ จารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ให้เหตุผลว่า ไม่วอล์ก เอาต์เพราะอยากเห็นสภาเดินหน้า และไม่ได้ถูกซื้อตัวเพราะไม่เดือดร้อนเงิน ส่วนใครจะเรียกงูเห่าก็ช่างมันเถอะ

อายุ 55 เกิด 20 ก.ค. 2507 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) วิทยาลัยทองสุข

สวมเสื้อพรรคอนาคตใหม่ ลงสนามเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ได้เข้าสภาในฐานะส.ส. เขต 2 จันทบุรี

มีปัญหาไม่พอใจกรณีการส่งผู้สมัคร อบจ.จันทบุรี ก่อนโหวตสวนมติพรรครับร่างพ.ร.ก.กำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบ ประมาณฯ ผลคือ เพื่อนส.ส.อนาคตใหม่ บอยคอตทันควัน

คู่กับ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรีด้วยกัน

อายุ 54 เกิด 22 มี.ค. 2508 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษามหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสน ศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ

แจงว่า ทำงานภายใต้ความต้องการของ พี่น้องประชาชน ไม่อยากทำงานในแบบที่ว่าเราไม่เห็นด้วยแต่ต้องทำตามมติพรรค

ยืนเคียงพรรครัฐบาลด้วย 4 สมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่

ภาสกร เงินเจริญกุล อายุ 51 เกิด 30 มิ.ย. 2511 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บอกไว้ชัดแจ้ง แม้จะอยู่ฝ่ายค้านเราก็มีความอึดอัดของเราเหมือนกัน ถ้าฝ่ายค้านมีอะไรอยากให้แสดงความคิดเห็น มาคุยกัน แต่อย่าใช้ชื่อเราโดยที่บางครั้งเราไม่อยาก แม้จะมีเพียง 6 คน ก็อยากมีเอกสิทธิ์ไม่ใช่จะลากพวกตนไปอยู่มุมใดมุมหนึ่ง

หัวหน้าพรรค มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ อายุ 54 เกิด 31 พ.ค. 2508 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก การจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยมิสซูรี่-โรลลา สหรัฐอเมริกา

เข้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลำดับที่คะแนนรวมถึง ได้เป็นส.ส.สมใจ

ประกาศไว้ เป็นฝ่ายค้าน เรื่องไหนดีก็สนับสนุน เรื่องไหนไม่เกิดประโยชน์จะไม่เห็นด้วยแน่นอน

มารศรี ขจรเรืองโรจน์ อายุ 55 เกิด 18 ม.ค. 2507 จบบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พนักงานบริษัทเอกชน มาเป็นนักการเมือง

สุภดิช อากาศฤกษ์ เติมเสียงสนับสนุนให้กับรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมาตั้งแต่หลังโหวตพ่ายฝ่ายค้านถึง 2 ครั้งติด ระหว่างการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภา

อายุ 52 เกิด 23 มิ.ย. 2510 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทคอมพิวเตอร์และการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ริเริ่มจัดตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

ปิดท้าย อนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ยืนยันการตัดสินใจทุกอย่างเพื่อให้สภาเดินหน้าได้ สภาล่มไม่ผ่านแบบนี้เดี๋ยวก็ยุบสภา เลือกตั้งใหม่อีก เหนื่อยมาหลายปีแล้ว

อายุ 70 เกิด 1 ม.ค. 2492 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

นายก อบต.ควน ก่อนเป็นผู้แทนปัตตานีสมัยแรก สังกัดพรรคมาตุภูมิ ต่อมาย้ายเข้าพรรคชาติไทยพัฒนา และล่าสุดพรรคประชาชาติ

รวมเป็น 10 คนฝ่ายค้านผู้ให้เข้าความอบอุ่นรัฐบาล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ใครเป็นใคร10ฝ่ายค้าน ร่วมเติมเสียงรัฐบาล กู้ชีวิตสภาล่ม-ล้มกมธ.ม.44
ข่าวที่เกี่ยวข้อง