Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

วรวิทย์ กังศศิเทียม ว่าที่ประธานศาลรธน.

7 มี.ค. 2563 - 00:45 น.

วรวิทย์ กังศศิเทียม ว่าที่ประธานศาลรธน.

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

วรวิทย์ กังศศิเทียม : ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก

เลือก วรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่

ต่อจาก นุรักษ์ มาประณีต ที่พ้นวาระ

จากนี้จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อประธานและ 4 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

เกิดวันที่ 1 มี.ค.2495

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย

ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ปี 2534 เป็นอัยการจังหวัดสกลนคร, อัยการจังหวัดอุดรธานี, อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนัก งานอัยการสูงสุด

ตุลาการศาลปกครองกลาง ปี 2544

เป็นรองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่, อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก

2551 เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) 2 สมัย, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ก.ย. 2557 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

1 ใน 7 เสียงข้างมาก มีมติให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสภาพส.ส. กรณีถือหุ้นสื่อวี-ลัค

1 ใน 7 เสียงข้างมาก สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี จากคดีเงินกู้

ทำหน้าที่อีก 2 ปี ถึงพ้นวาระในอายุครบ 70 ปี


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วรวิทย์ กังศศิเทียม ว่าที่ประธานศาลรธน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง