Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

สราวุธ เบญจกุล ดูแลครอบครัว‘คณากร’

12 มี.ค. 2563 - 00:50 น.

สราวุธ เบญจกุล

ดูแลครอบครัว‘คณากร’

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

สราวุธ เบญจกุล ดูแลครอบครัว‘คณากร’ - จากเหตุการณ์สลด คณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษา ยิงตัวตายในบ้านพัก

สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นอกจากให้กำลังใจภรรยา ผู้พิพากษา ‘คณากร’ แล้ว

ยังสั่งการให้กองสวัสดิการศาลยุติธรรมดูแลสวัสดิการครอบครัว

ย้ำช่วยเหลือเต็มที่ในทุกมิติ

วัย 56 ปี

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักร ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน และปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยโฮวอร์ด สหรัฐอเมริกา

เส้นทางตุลาการ เริ่มจากเป็นที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานอัยการ

ผ่านตำแหน่งสำคัญ ทั้งผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

อดีตรองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ ก่อนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ต.ค. 2560 เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

รับผิดชอบดูแลผู้พิพากษาทุกคน


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สราวุธ เบญจกุล ดูแลครอบครัว‘คณากร’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง