Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

โควิด-19ลามเก้าอี้ใหญ่ อธิบดีการค้า-ดีดีบินไทย ผอ.สุวรรณภูมิ-ไขก๊อก : คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว

21 มี.ค. 2563 - 00:00 น.

โควิด-19ลามเก้าอี้ใหญ่

อธิบดีการค้า-ดีดีบินไทย

ผอ.สุวรรณภูมิ-ไขก๊อก

คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว

โควิด-19ลามเก้าอี้ใหญ่ อธิบดีการค้า-ดีดีบินไทย ผอ.สุวรรณภูมิ-ไขก๊อก - มหันตภัยโควิด-19 ระบาด ทำผู้คนเจ็บป่วยจำนวนมาก ส่งผลถึงการตรวจสอบการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานที่กระทบถึงประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะบุคลากรของรัฐ

ที่ผ่านมา มี 1 ระดับอธิบดีถูกย้ายเข้ากรุ ก่อนขอลาออกจากราชการ และ 2 ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจใหญ่ยื่นใบลาออก

วิชัย โภชนกิจ ถูกนายกรัฐมนตรีออก คำสั่งให้พ้นอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุเหตุผลชัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม”

ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าโดยแท้ เพราะเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับคนออกคำสั่งไม่กี่นาที ตามด้วยการขอลาออกจากราชการทั้งน้ำตา

อธิบดีวิชัย เปิดใจว่า “หน้ากากอนามัยเป็นงานหิน ต่อให้ 100 วิชัยก็แก้ปัญหาไม่ได้”

เป็นอธิบดีคนเดียวกับที่แจ้งความตำรวจ บก.ปอท. ดำเนินคดี ชัยยุทธคำคุณ โฆษกกรมศุลกากร ข้อหาหมิ่นประมาท กรณีแถลงยอดส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ

ลั่นต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีกรมการค้าภายใน ในฐานะที่รับราชการกรมนี้มาตลอดชีวิต เป็นเรื่องส่วนตัวของโฆษกศุลกากรกับกรมการค้าภายใน ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างองค์กร

ยังมีปมปัญหากับสมาคมร้านขายยาที่ลือกันลั่นโลกโซเชี่ยล โดยสมาคมร้องเรียนว่าไม่ได้รับหน้ากากตามที่กรมการค้าภายในออกข่าว

ซึ่งอธิบดียืนยัน ไม่เคยทำเช่นนั้น

เกิด 17 ต.ค. 2502 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบเข้ารับราชการกรมการค้าภายใน หลังเรียนจบ

ไต่เต้าผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาการตลาด และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ขยับเป็นรองปลัดกระทรวง

1 ต.ค. 2561 นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีหมายเลข 1 ของกระทรวงพาณิชย์

อีก 6 เดือนจะเกษียณอายุราชการ แต่อยู่ไม่ถึงวันนั้น

บอร์ดบริษัทการบินไทยได้รับและไม่ยับยั้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ของ สุเมธ ดำรงชัยธรรม

เหตุไขก๊อก ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการผลักดันแผนแก้ไขผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่พยายามเสนอให้กระทรวงคมนาคมช่วยสนับสนุนการบินไทย แต่ถูกปฏิเสธให้แก้ไขแผนใหม่

ประกอบกับการผลักดันแผนฟื้นฟูองค์กรที่ไม่เป็นผล ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดผู้กำกับดูแล ตลอดจนฝ่ายบริหาร และพนักงานจำนวนหนึ่ง

ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ ดีดีการบินไทย ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของตนเองได้อย่างใจหวัง

อย่างไรก็ตาม เจ้ากระทรวงคมนาคม เชิญเข้าเป็นคณะทำงานเพื่อจัดการปัญหาต่างๆ ในการบินไทย เพราะเสียดายความสามารถที่นั่งบริหารองค์กรมากว่า 18 เดือน ซึ่งอดีตดีดี ก็ยินดี

อายุ 56 หลานชาย “อากู๋” ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เจ้าของค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่แกรมมี่

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพาณิชยศาสตร มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ บริษัทเงินทุนธนชาต

ไปอยู่จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันพืชไทย

2556 เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)

2561 สมัครเข้ารับการสรรหา และได้รับเลือกเป็นดีดีการบินไทย

อายุงานไม่ทันครบ 2 ปี ลาออกอย่างปัจจุบันทันด่วน

ส่งหนังสือลาออกเช่นกัน แต่ถูกยับยั้งให้เป็นการลาพักแทน น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเจ้านายให้เหตุผล เป็นคนดีและตั้งใจทำงานให้องค์กร

สาเหตุเบื้องลึกของการลาออก เกิดจากความท้อแท้เหน็ดเหนื่อย สนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการคัดกรองผู้โดยสารโรค โควิด-19 จากหน่วยงานภายนอก เช่น ตำรวจ ทหาร กอ.รมน. ฯลฯ

ทั้งที่ช่วงที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติ อาทิ เจ้าหน้าที่สนามบิน เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เต็มกำลังความสามารถ แต่หน่วยงานอื่นๆ ที่รัฐบาลส่งมาช่วยกลับเข้ามาทำให้งานเกิดความยุ่งยากซับซ้อนและผิดพลาดหลายครั้ง

กรณีที่เห็นได้ชัดคือขั้นตอนการคัดกรองแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลี ซึ่งที่ประชุมตกลงร่วมกันมอบหมายให้หน่วยงานรัฐร่วมกันปฏิบัติงานในการส่งไปยังสถานที่กักตัว แต่ถึงเวลาบางหน่วยงานกลับไม่มาปฏิบัติงาน

แล้วยังมีกรณีหน้ากากอนามัยสำหรับ เจ้าหน้าที่ 6 สนามบินทั่วประเทศ ไม่ได้จำนวน 3 แสนชิ้นตามที่ร้องขอ ทำให้หน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สนามบินไม่เพียงพอ แต่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเสริมการทำงานในสนามบินกลับได้หน้ากากอนามัยเพียบพร้อม

ไม่เท่านั้นเจลล้างมือก็ขาดแคลนจน เจ้าหน้าที่ต้องทำใช้กันเอง

เมื่อใบลาออกถูกยับยั้ง เจ้าตัวระบุ ขอเติมพลังสักพัก ทำกายและใจให้พร้อมสมบูรณ์ หลังเสร็จจากลาพักผ่อนแล้วจะมาร่วมสู้กับทุกคน

อายุ 58 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยรับราชการทหารอากาศ

ผ่านตำแหน่งสำคัญในกระทรวงคมนาคม อาทิ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ขึ้นเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน ขยับเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

ปี 2561 เป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โควิด-19ลามเก้าอี้ใหญ่ อธิบดีการค้า-ดีดีบินไทย ผอ.สุวรรณภูมิ-ไขก๊อก : คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง