Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

สิ้นพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่ ม.จ.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ

26 มี.ค. 2563 - 00:45 น.

สิ้นพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่

ม.จ.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

สิ้นพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่ - พระอนุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ราชสกุลภาณุพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัย สิริพระชันษา 90 ปี 3 เดือน

อดีตท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ

ทั้งทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล

ประสูติเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2472 ณ วังบูรพา ภิรมย์

พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี (แสง-ชูโต)

พระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

และพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ วิทยาลัยวิชาการศึกษา

รับราชการเป็นอาจารย์ระหว่างพ.ศ.2499- 2533 เป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9

ทรงเป็นที่รัก และพระบรมวงศานุวงศ์ให้ความเคารพยิ่ง

โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเรียกท่านหญิงว่า “ท่านทวด” ตามศักดิ์พระปัยยิกา

ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับ พลอากาศตรีโกสีย์ กรโกสียกาจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ ให้ใช้คำราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าทุกประการ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สิ้นพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่ ม.จ.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง