Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 10 ส.ค. 2563

งบกลาโหม 63

16 ต.ค. 2562 - 00:10 น.

งบกลาโหม 63

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

งบกลาโหม 63 - ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา ผู้แทนฯ วันที่ 17-19 ตุลาคม คาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ที่มีคนตั้งคำถาม และควรได้รับคำตอบอธิบายถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการ จัดงบประมาณด้านต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับ

ไม่ใช่ถ้อยคำที่สรุปเอาเองว่าการตั้งคำถามหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้ออาวุธ เป็นคนหนักแผ่นดิน

การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนฯ น่าจะช่วยให้รัฐบาลตอบคำถามได้กระจ่างขึ้น

การจัดทำงบประมาณปี 2563 ของรัฐบาลชุดนี้ งบกระทรวงกลาโหม ได้เพิ่มจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.74 เป็นจำนวน 233,353.4 ล้านบาท และเป็นอัตราเพิ่มต่อเนื่องมาจากปี 2558

การจัดสรรงบของกองทัพบก งบปี 2563 ส่วนที่ปรับอัตราเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าปีก่อน อันดับต้นๆ ได้แก่ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.96 เป็นจำนวน 15,930 ล้านบาท

แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เป็นจำนวน 336 ล้านบาท

ที่น่าสนใจคือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.01 เป็นเกือบ 790 ล้านบาท

งบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ดังกล่าวเป็นของกระทรวงกลาโหม ยังไม่รวมงบดับไฟใต้ที่กระจายอยู่ตามกระทรวงอื่นๆ และหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีก หลังจากงบปี 2562 มียอดรวม 12,025 ล้านบาท

ขณะที่งบการจัดการปัญหาไฟใต้ ช่วงปี 2547-2562 ใช้ไปแล้วเกิน 3 แสนล้านบาท

สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟังคำชี้แจงนอกจากจำนวนเงินแล้ว คือความสัมพันธ์กับนโยบาย และผลงานที่อธิบายได้ว่า ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างกระบวนการสันติภาพได้มากน้อยเพียงใด

ในเมื่อรัฐยังมีท่าทีแข็งกร้าว จากคำบรรยายผู้นำกองทัพเมื่อเร็วๆ นี้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ งบกลาโหม 63
ข่าวที่เกี่ยวข้อง