บทบรรณาธิการ : จำกัดความรับผิด

11 ส.ค. 2564 - 03:32 น.

บทบรรณาธิการ : จำกัดความรับผิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กฎหมายใหม่ที่รัฐบาลจะออกมาในชื่อ พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. … โด่งดังเกรียวกราวตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

เพราะถูกตั้งคำถามก่อนอื่นว่า เป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ช่วงวิกฤตโรคระบาดขณะนี้ ประชาชนให้กำลังใจและพยายามช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าทุกทางที่พอทำได้ ด้วยเห็นว่าทุกคนทำงานหนักเหนื่อยยาวนานในแต่ละวัน เผชิญกับความเครียดในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ไปจนพบเห็นความตายที่ถี่ขึ้น

แต่ปฏิกิริยาของประชาชนต่อรัฐบาลนั้นแตกต่างออกไป

ดังนั้นกฎหมายที่รัฐบาลจะออกมาใช้และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ต้องระบุให้ชัดว่าได้แยกรัฐบาลออกจากบุคลากรการแพทย์หรือไม่

คำอธิบายจากรมว.สธ. หลักเบื้องต้น ต้องการให้กฎหมายฉบับนี้มีไว้สร้างความมั่นใจผู้ปฏิบัติงานได้เต็มที่ ป้องกันการถูกฟ้องร้อง


ด้วยสถานการณ์ที่โรคระบาดแพร่ลามอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดวิกฤตด้านสาธารณสุข จึงทำให้คนทำงานมีข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ และส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

กฎหมายนี้จึงเขียนให้ครอบคลุมถึงการทำหน้าที่บริหารจัดการ การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และวัคซีน

หากบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่เลือกปฏิบัติ ย่อมไม่ต้องรับผิด

รมว.สธ. เผยว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ยังไม่ได้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ความหวังดีต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่รัฐบาลอธิบายมาไม่น่าเกิดคำถามใดๆ

แต่รัฐบาลต้องระบุว่า กฎหมายครอบคลุมความผิดพลาดของรัฐบาลด้วยหรือไม่ เพื่อให้ชัดเจนว่า การบริหารจัดการของฝ่ายการเมืองที่ผิดพลาด ผิดจังหวะ และสร้างความเสียหาย จะไม่รอดพ้นการรับผิดไปด้วย

ต้องทำให้เหมือนกับการแยกผู้ติดเชื้อและผู้ปลอดเชื้อออกจากกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บทบรรณาธิการ : จำกัดความรับผิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง