โฆษก ปชป. เผยยังไม่เลือกคนนั่งรัฐมนตรี รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ ก่อน

10 มิ.ย. 2562 - 15:21 น.

โฆษก ปชป. เผยยังไม่เลือกคนนั่งรัฐมนตรี รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ ก่อน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 มิ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนทุกกลุ่ม และความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งพรรคให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าสตรี ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ชนกลุ่มน้อยและอื่นๆ เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี โดยยึดหลักความเสมอภาคในสิทธิพื้นฐานในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ในการดำเนินชีวิตทั่วไปอย่างเป็นธรรม

รวมทั้งส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง เปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เต็มรูปแบบ และให้ความสำคัญความเสมอภาค โดยนายจุรินทร์เน้นย้ำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริหารพรรคและบริหารการเมืองต่อไป โดยวันที่ 11 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป จะประชุมเรื่องยุทธศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละชุดสรุปรายงานภารกิจตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย


นายราเมศ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีนั้น ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา โดยพรรคจะรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก่อน จากนั้นพรรคจะประชุมเพื่อดำเนินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค แล้วจะนำผลที่ได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค

ตามข้อบังคับพรรคกำหนดว่า กระบวนการวางตัวบุคคล จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อจัดทำรายชื่อ จากนั้นจะส่งรายชื่อไปให้ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.พรรค พิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้าย ซึ่งทุกกระบวนการกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรควันที่ 11 มิ.ย. ก็ยังไม่มีการพิจารณากำหนดตัวบุคคลเป็นรัฐมนตรี

เมื่อถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ระบุจะตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้ใครไปร่วมเป็นคณะกรรมการนี้หรือไม่ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามมติของกรรมการบริหารพรรคมอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงานกับพรรคอื่นตลอดอยู่แล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ โฆษก ปชป. เผยยังไม่เลือกคนนั่งรัฐมนตรี รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ ก่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง