Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 22 ก.พ. 2563

ป.ป.ช. สั่งจับตา รัฐบาลใช้งบฯ 1.58 หมื่นล้านบาท แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมทั่วประเทศ

10 ก.ย. 2562 - 21:10 น.

ป.ป.ช. สั่งจับตา รัฐบาลใช้งบฯ 1.58 หมื่นล้านบาท แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่สำนักงานป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบกลาง พ.ศ. 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,800 ล้านบาท (แยกเป็นสำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท สำหรับจ.สุรินทร์และจ.บุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

เลขาป.ป.ช. กล่าวว่า ซล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรให้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ จึงมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นผู้เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว

เลขาป.ป.ช. กล่าวว่า และให้รายงานผลการติดตาม ให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ดังนี้

1. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการทุกโครงการอย่างใกล้ชิด

2. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามโครงการฯ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค โดยเร็ว เพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวัง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ป.ป.ช. สั่งจับตา รัฐบาลใช้งบฯ 1.58 หมื่นล้านบาท แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมทั่วประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง