ตรวจรายชื่อ! ป.ป.ช. ตั้ง "ผู้ช่วยเลขาธิการฯ" ใหม่ อีก 5 ราย

25 ต.ค. 2562 - 13:14 น.

ตรวจรายชื่อ! ป.ป.ช. ตั้ง ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ป.ป.ช. ใหม่ 5 ราย – โยก ผอ. ป.ป.ช. จังหวัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24ต.ค. นายวรวิทย์ สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานป.ป.ช.ที่ 706 / 2562 เพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ป.ป.ช. ระดับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่

นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 3 สำนักงานป.ป.ช.ภาค 3 , นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ภาค 6 สำนักงานป.ป.ช.ภาค 6 , นายพุทธา ศรีคำภา ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการป.ป.ช.ภาค 7 สำนักงานป.ป.ช.ภาค 7

นายจิรทีปต์ โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ภาค8 สำนักงานป.ป.ช.ภาค8 , นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ภาค9 สำนักงานป.ป.ช.ภาค9


นอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ยังได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานป.ป.ช.ที่707 / 2562 เพื่อแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการป.ป.ช. ระดับผู้อำนวยการ ได้แก่ นายประทีป คงสนิท ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย , นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา , นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม

นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช , ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป


 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ตรวจรายชื่อ! ป.ป.ช. ตั้ง "ผู้ช่วยเลขาธิการฯ" ใหม่ อีก 5 ราย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง