สนช.สุดเศร้า มะเร็งคร่าชีวิต สนช.‘ชูเกียรติ’

วันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลศิริราช มีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.00 น. และเวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่ศาลา 3 วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 29 ก.ค. -4 ส.ค. เวลา 19.00 น.และวันที่ 15 ส.ค. มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ

เกิดเมื่อ 8 ธันวาคม 2498 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ Master of Comparative Law Southern Methodist University, USA เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) , อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ , อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2557 ถึง 18 มี.ค. 2557 และเป็นกรรมการในศูนย์รักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งคำสั่งที่ พิเศษ 1/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

บทความก่อนหน้านี้“ยูนิเซฟ”ผนึกกำลัง”LINE”จัดงานวิ่งการกุศล”UNICEF LINE Run วิ่งเพื่อเด็กทุกคนได้มี#โอกาสที่เท่าเทียม”ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในประเทศไทย
บทความถัดไปหลานสาวทวีตถามชอบธรรมมั้ย? หลังรัฐบาลยึดทรัพย์‘ยิ่งลักษณ์’แบบนี้