สปท. ส่งมอบงานปฏิรูป 188 เรื่องให้ นายกฯแล้ว ’ทินพันธุ์’ลั่น งานสำเร็จเพราะความร่วมมือแม่น้ำ 5 สาย

31 ก.ค. 2560 - 11:27 น.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ครั้งที่ 31/2560 เป็นพิเศษ เพื่อส่งมอบงานของสปท. ให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสมาชิกสปท.ทั้งหมดได้ถ่ายรูปร่วมกับนายกฯในห้องประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นที่ระลึกผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ มีแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย คสช. คณะรัฐมนตรี (ครม.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สมาชิปสปท. อดีตประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากนั้นเวลา 10.00 น. ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวรายงานว่า ภารกิจสำคัญของคสช. และรัฐบาล มี 3 เรื่อง คือการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป และการสร้างความสามัคคี การปฏิรูปจึงเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่ง ในการแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งระยะสั้น กลาง และยาวที่มีความยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก การปฏิรูปจึงเป็นงานสร้างสรรค์เชิงบวก และต้องอาศัยความร่วมมือของแม่น้ำ 5 สาย

ประธานสปท. กล่าวว่า ทั้งนี้ งานปฏิรูปที่สปท.ส่งให้รัฐบาลแล้วมีจำนวน 188 เรื่อง ส่วนที่รัฐบาลเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อกลไกปฏิรูปประเทศ นับถึงเดือน ต.ค. 2559 จำนวน 183 ฉบับ และกำลังเร่งผลักดันอีก 104 ฉบับ ที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา คสช.ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เกิดความมั่นคงทางการเมือง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

ประธาน สปท. กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สปท.มีส่วนสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะกรธ.เกี่ยวกับการปฏิรูป ปรากฎในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ และมาตรา 261 ที่ให้วุฒิสภาติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูประเทศ เสนอให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศ และเสนอกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ เสนอประเด็นคำถามของสปท.ต่อสนช. เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถามที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม และเรื่องต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่กรธ.ขอความเห็นจากสปท.

ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่นายกฯ มีดำริเสนอให้ปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 3.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินจากการทุจริตนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำลังส่งเรื่องเข้าครม. 4.เรื่องส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม และ5.เรื่องการป้องกันการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำในภาวะน้ำแล้ง

ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลงานของสปท.เกิดจากความริเริ่มประสานงาน และความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดำเนินการปฏิรูปด้านต่างๆสืบต่อจากสปช. ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันสปท. ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปด้านต่างๆ ต่อนายกฯ จำนวน 188 เรื่อง ยังไม่รวมเรื่องที่ผ่านมติสปท.อีกหลายเรื่อง ขึ้นยู่กับนายกฯว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือจะปรับปรุงอย่างไร ส่วนผลงานที่เป็นรูปธรรม 27 เรื่อง อาทิ การจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ร่างแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สปท. ส่งมอบงานปฏิรูป 188 เรื่องให้ นายกฯแล้ว ’ทินพันธุ์’ลั่น งานสำเร็จเพราะความร่วมมือแม่น้ำ 5 สาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง