Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 2563

ครม.รับโอน‘มานัส ทารัตน์ใจ’ จากอธิบดีกรมศาสนา นั่งผอ.พศ.คนใหม่

5 ก.ย. 2560 - 12:02 น.

วันที่ 5 ก.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุมครม.แจ้งว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอให้รับโอน นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เรียบร้อยแล้ว

สำหรับประวัติ นายมานัส เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6) ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of Poona ประเทศอินเดีย

ลูกหม้อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน, ผอ.สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม

ปี2556 เป็นผอ.กองกลาง , ต.ค.2557 รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม , มี.ค.2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมศาสนาในเดือนต.ค. 2559 จะเกษียณอายุราชการในปี 2561

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.รับโอน‘มานัส ทารัตน์ใจ’ จากอธิบดีกรมศาสนา นั่งผอ.พศ.คนใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง