เดดไลน์! ไอลอว์แนะจับตากฎหมายลูก กำหนดส่ง 2 ธันวานี้ เสร็จไม่ทันเลือกตั้งส่อเลื่อน

เพจ iLaw ได้รายงานความคืบหน้าการร่างกฎหมาย ว่า เดดไลน์ 2 ธันวาคมนี้ จับตาร่างกฎหมาย 5 ฉบับ ก่อนส่งสนช.พิจารณา รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้มีกฎหมายจำนวน 13 ฉบับ ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดทำให้เสร็จ ภายใน 240 วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญบังคับใช้ โดยขณะนี้เหลือเพียง 2 สัปดาหห์ หรือภายในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการร่างกฎหมายให้เสร็จเพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา สำหรับกฎหมายเหล่านั้น ได้แก่

กฎหมายปฏิรูป 3 ฉบับ 1) ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดทำ 2) ร่าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดทำ 3) ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นผู้จัดทำ

ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีเดดไลน์ คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งให้สนช. พิจารณาต่อให้เสร็จภายใน 60 วัน หากจัดทำไม่เสร็จ หัวหน้าหน่วยงานนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วยการพ้นจากตำแหน่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) หรือ “กฎหมายลูก” จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เหลือพิจารณาอีก 2 ฉบับ 1) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2) พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ มีเดดไลน์ คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งให้สนช. พิจารณาต่อให้เสร็จภายใน 60 วัน หากกรธ.จัดทำไม่เสร็จ อาจทำให้โรดแมปสู่การเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ต้องเลื่อนออกไปอีก

เดดไลน์ 2 ธันวาคมนี้ จับตาร่างกฎหมาย 5 ฉบับ ก่อนส่งสนช.พิจารณารัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้มีกฎหมายจำนวน 13 ฉบับ ที่หน่วยงา…

โพสต์โดย iLaw บน 13 พฤศจิกายน 2017

บทความก่อนหน้านี้อช.ตั้งทีมล่าแก๊งฆ่ากระทิงวังน้ำเขียว เผยผลผ่ามีรอยคล้ายถูกยิง ด้านผู้ว่าโคราชเสนอย้ายกระทิงไปป่าภูหลวง
บทความถัดไป2 รมต.‘ออมสิน-ณรงค์’สั่งเก็บของ คาดหลุดเก้าอี้ครม.ประยุทธ์ 5