กกต.เตือน ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-สท. ยื่นบัญชีรายรับ-จ่าย หาเสียงเลือกตั้งภายใน 28 มิ.ย.64

14 มิ.ย. 2564 - 19:30 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่ได้รับเลือกตั้ง และไม่ได้รับเลือกตั้ง จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง คือภายในวันเสาร์ที่ 26 มิ.ค.2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงให้นับเป็นวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 14 วัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

หากผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องรับโทษ โดยผู้ใดไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

ส่วนผู้สมัครผู้ใดจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี
กรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กกต.เตือน ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-สท. ยื่นบัญชีรายรับ-จ่าย หาเสียงเลือกตั้งภายใน 28 มิ.ย.64
ข่าวที่เกี่ยวข้อง