ปลัดมท.เผยยังเร็วไป ปมปลด สุนทร พ้นนายกอบจ.ปราจีนบุรี ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ ต้องรอบคอบรัดกุม ผู้ว่า ตั้งกก.สอบแล้ว ก่อนชงเรื่องสั่งปลด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 23 มิ.ย.2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวกรณีที่ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกอบจ.ปราจีนบุรี ในคดีครอบครองที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตป่าไม้ถาวรโดยมิชอบ ในพื้นที่ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี ว่า ในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานข้อเท็จจริงจากผวจ.ปราจีนบุรี โดยได้มีหนังสือขอรายงานและสำนวนการไต่สวนเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.แล้ว แต่ยังไม่ได้รับสำนวนจากสำนักงาน ป.ป.ช.กลับมา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ผวจ.ปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาพิจารณาแล้ว โดยหากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานตามสมควร ว่ามีการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ อันอาจจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ผวจ.ปราจีนบุรี ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวน

ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 77 ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน และเสนอผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานให้รมว.มหาดไทยพิจารณาสั่งพ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วัน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีการเรียกร้องให้ปลดนายสุนทรออกจากตำแหน่งนายก อบจ.ปราจีนบุรีนั้น ขณะนี้ยังถือว่าเร็วเกินไป เนื่องจากมีขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้ครบเสียก่อน อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ หลังจากป.ป.ช.ชี้มูลความผิดก็ได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

“การพิจารณามีขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุม ขณะนี้ผวจ.ปราจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีรองผวจ.ปราจีนบุรีเป็นประธานกรรมการ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณา หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานเบื้องต้นว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวจริง ผวจ.ปราจีนบุรีก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวน

ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แต่อาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน แล้วรายงาน รมว.มหาดไทยพิจารณาสั่งพ้นจากตำแหน่งต่อไป ในส่วนของความผิดทางอาญายังไม่ถือเป็นที่สุด ก็ต้องมีการดำเนินการกระบวนการทางกฎหมายอาญาต่อไปอีก” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน