เตือนคนไทยไป “เมียนมา” เลี่ยงพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก โทษสูงสุดทั้งจำทั้งปรับ หลังห้ามต่างชาติบินเข้า “เมืองล่าเซี่ยว-ท่าขี้เหล็ก”

วันที่ 27 พ.ย. 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งแจ้งข้อแนะนำในการเดินทางสำหรับคนไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวในเมียนมา ภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในเมียนมา ซึ่งส่งผลให้ทางการเมียนมาประกาศกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงประกาศห้ามคนต่างชาติซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อเดินทางไปยังเมืองล่าเซี่ยวและท่าขี้เหล็ก เมียนมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2566 โดยผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกหรือ/และปรับ ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เมียนมา ที่ผ่านมาพบว่ามีคนต่างชาติได้ทำการฝ่าฝืนเพื่อซื้อตั๋วในการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวและได้รับพิจารณาโทษแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้คนไทยเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่ทางการเมียนมาประกาศกฎอัยการศึก โดยเฉพาะรัฐฉาน สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ ในเมียนมา เช่น กรุงย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เป็นต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้เดินทางติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางท่องเที่ยวในเมียนมา ลงทะเบียนการพำนักในเมียนมากับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อติดต่อและรับข้อมูลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) เบอร์ฉุกเฉิน สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง +95 988 0916795 2) Official Thai Consular ID Line: @395cxuuo และ 3) ลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/1EvXE8rSvSfLMPcyw5lgxnSqXWw4ySljcYxjb19HN1wk/viewform?edit_requested=true&pli=1&fbclid=IwAR3Pn9lzCJ2uHJXX8oXTkfOJs-RSlx0wgkFL1yF_K6E9ix0eeGw1RqEqx-k

“รัฐบาลขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเมียนมาทุกท่านปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย และขอให้ทุกท่านแจ้งข้อมูลการพำนักหรือเดินทางท่องเที่ยวในเมียนมาให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ท่านได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน” นายชัยกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน