ครม. ไฟเขียว คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ตั้งคณะทำงาน ให้ปลอดประสพ เป็นประธาน
​​
วันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.รับทราบรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติตามที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เสนอ แต่งตั้งคณะทำงาน 1 คณะ โดยมี นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการใดในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนและนโยบายระยะยาว และมอบหมายให้กรมประมงไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 จำนวน 5 ประเด็น

ได้แก่ 1.ขอให้ยกเลิกการกำหนดให้เรือประมงติดวิทยุมดขาว 2 แทนมดดำ ของกรมเจ้าท่า 2.ขอให้ปรับแก้ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มระยะเวลาอยู่อาศัยเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (over stay) สามารถตรวจอัตลักษณ์และขอหนังสือคนประจำเรือแรงงานต่างด้าว (seabook) ได้

3.เร่งนำเรือออกนอกระบบ จำนวน 1,007 ลำ งบประมาณ 1,806 ล้านบาท (อยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา) 4.ส่งเสริมกองเรือประมงนอกน่านน้ำใหม่ 5.ลดโทษปรับให้เหมาะสมกับความเสียหายของความผิดรวมทั้งให้มีคณะทำงานศึกษาและดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งระบบ One Stop Service เพื่อความรวดเร็วในการอนุญาตทำการประมง โดยมอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี รับผิดชอบและไปดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติยังได้รับทราบการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายฯ ให้เหมาะสม โดยจะหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานกรรมาธิการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน