กกต.รับรองแล้ว 9 พรรคใหม่ ‘พลังธรรมใหม่-ประชาชนปฏิรูป’ได้ไปต่อ ที่เหลือยังรอลุ้น

4 เม.ย. 2561 - 18:14 น.

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการกกต. ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวถึงการพิจารณารับรองคำขอจดจัดตั้งพรรคใหม่ของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่ยื่นขอจดจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า ข้อมูลวันที่ 3 เม.ย. มีกลุ่มการเมืองมายื่นแล้ว 98 พรรค ซึ่งสำนักงาน กกต.จะตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดจัดตั้ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รักษาการนายทะเบียนฯ กล่าวว่า ในกลุ่มการเมืองที่ยื่นเมื่อวันที่ 2 มี.ค. รวม 42 กลุ่มนั้น วันนี้ นายทะเบียนฯได้ออกหนังสือรับแจ้งการจัดตั้งพรรค (แบบพ.ก.7/2) ให้เพิ่มกับอีก 5 พรรค คือ พรรคพลังชาติไทย ที่นางกิ่งฟ้า อรพันธ์ เป็นผู้ยื่นคำขอ พรรคเครือข่ายประชาชนไทย ที่นายธนานินทร์ ชะฎาแก้ว เป็นผู้ยื่นคำขอ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่นายสุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นผู้ยื่นคำขอ พรรคพลังธรรมใหม่ ที่นพ.ระวี มาศฉมาดล เป็นผู้ยื่นคำขอ และพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ที่นายธนพัฒน์ สุขเกษม เป็นผู้ยื่นคำขอ


พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ออกหนังสือรับแจ้งจัดตั้งพรรคงให้กับ 4 พรรคไปแล้ว คือพรรคทางเลือกใหม่ พรรคกรีน พรรคประชานิยม และพรรคพลังสยาม รวมถึงขณะนี้ 9 พรรค ซึ่งจากนี้ทั้ง 9 พรรคจะต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ในเรื่องการหาสมาชิก 500 คน จัดให้มีทุนประเดิม 1 ล้านบาท และจัดประชุมจัดตั้งพรรคของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคไม่น้อยกว่า 250 คน โดยจะดำเนินการได้เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากคสช.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนอีก 33 พรรคที่เหลือจากยื่นจดจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มี.ค. นายทะเบียนฯได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและคุณสมบัติของผู้ยื่นแล้วพบว่าทั้งหมดมีปัญหา ในเรื่องเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ชื่อตัวย่อของพรรคซ้ำกับพรรคที่ดำเนินกิจการอยู่ หรือซ้ำกับพรรคที่ถูกยุบไปแล้วยังไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้ส่งภาพเครื่องหมายพรรค กรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งไม่ครบถ้วน จึงประสานทั้งโดยวาจาและเอกสารไปยังกลุ่มการเมืองเหล่านี้ เพื่อให้แก้ไขให้ครบถ้วน คิดว่าไม่น่ามีปัญหา และคาดว่านายทะเบียนฯจะออกหนังสือแจ้งจัดตั้งให้ได้ในระยะต่อไป

รักษาการนายทะเบียนฯ กล่าวว่า ส่วนกลุ่มการเมืองที่ยื่นหลังวันที่ 2 มี.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ที่ต้องมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดำเนินการ ซึ่งพยายามเร่งรัดเพื่อที่นายทะเบียนฯจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กกต.รับรองแล้ว 9 พรรคใหม่ ‘พลังธรรมใหม่-ประชาชนปฏิรูป’ได้ไปต่อ ที่เหลือยังรอลุ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง