Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 25 พ.ค. 2563

กระทรวงแรงงานตอกหมุด สร้างหลักประกันแรงงานอิสระ    

26 มิ.ย. 2561 - 09:00 น.

จากนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องการผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง จึงเกิดโครงการ “ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ROYAL JUBILEE BALLROOM อิมแพค เมืองทองธานี

ซึ่งได้รับความสนใจ จากทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ โดยมั่นใจว่า การวางกลยุทธ์ในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมที่ผ่านมา และจากนี้ไปจะส่งผลให้ขยายความคุ้มครองได้ครอบคลุมแรงงานทั้งระบบในประเทศไทย

สืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ที่กำหนดให้มีการสร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้แรงงานภาคสมัครใจ เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมาย เพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกในการคุ้มครอง ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมทั้งแก้ไขกฎหมายคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ให้สามารถกลับเข้าสู่การคุ้มครองในระบบประกันสังคมอีกครั้ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนาการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ-จ่ายเงิน ผ่านเครือข่ายพันธมิตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 และการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางระบบอินเตอร์เน็ต และยังจะเดินหน้าในการพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของแรงงานเป็นสำคัญ

ความสำเร็จจากการประชุมฯ ครั้งนี้ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคม
แก่แรงงานอิสระภาคสมัครใจ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จะร่วมขับเคลื่อนงานและสานต่อนโยบาย พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจะยังคงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และมีระบบการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต หรือข้อผิดพลาดในการรับ-จ่ายเงิน

“เชื่อมั่นว่า ถ้าเราสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางดังกล่าว เราจะพลิกโฉมระบบประกันสังคมไทย ในการขยายความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันแห่งการคุ้มครองแก่สมาชิกประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้แรงงานสามารถสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

งานนี้เป็นการ KICK OFF ประกันสังคม ให้สิทธิ มีสุข จัดขึ้นภายใต้ Concept “LIVE LIFE WELL” ดูแลตลอดชีวิต ให้สิทธิประกันสังคม สื่อถึงความสำคัญของระบบประกันสังคมที่เปรียบเสมือนบ้านที่พร้อมมอบความอุ่นใจให้ทุกคน ได้อยู่อย่างปลอดภัย ให้เกิดความอยู่ดี มีสุข โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ ที่แรงงานอิสระภาคสมัครใจพึงจะได้รับจากพระราชบัญญัติประกันสังคมตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้ว จำนวน 4 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.5 ล้านคน ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2.5 ล้านคน และอีกกว่า 20 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม

ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ประกันสังคม สร้างสรรค์ หลักประกันชีวิต ให้สิทธิ มีสุข
แก่แรงงานภาคสมัครใจ” มีการจัดกิจกรรมและการให้บริการต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพฟรี อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการและเล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัล ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 1,000 คน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กระทรวงแรงงานตอกหมุด สร้างหลักประกันแรงงานอิสระ    
ข่าวที่เกี่ยวข้อง